Упис 2020 - Основне академске студије

Вести


Обавештење

На Факултету организационих наука је завршен упис.


Услови уписа студената у прву годину

Статутом Факултета организационих наука је предвиђено да се на Факултет може уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

 

опширније


Трошкови пријаве на конкурс

Трошкове пријаве на конкурс можете погледати овде.

 

 


Потребна документа за конкурс

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а предају попуњену пријаву на конкурс и фотокопије (не морају бити оверене).

 

опширније