Упис 2022 - Основне академске студије

Решења пријемних испита

Задаци са пријемног 2021

Решења задатака са пријемног испита из математике

Решења задатака са пријемног испита из опште информисаности

Задаци са пријемног 2020

Решења задатака са пријемног испита из математике

Решења задатака са пријемног испита из опште информисаности

Задаци са пријемног 2019

Решења задатака са пријемног испита из математике
Решења задатака са пријемног испита из опште информисаности

Задаци са пријемног 2018

Решења задатака са пријемног испита из математике
Решења задатака са пријемног испита из опште информисаности

Задаци са пријемног 2017

Решења задатака са пријемног испита из математике
Решења задатака са пријемног испита из опште информисаности

Задаци са пријемног 2016

Решења задатака са пријемног испита из математике
Решења задатака са пријемног испита из опште информисаности

Задаци са пријемног 2015

Решења задатака са пријемног испита из математике

Задаци са пријемног 2014

Решења задатака са пријемног испита из математике
Решења задатака са пријемног испита из математике, други рок
Решења задатака са пријемног испита из опште информисаности
Решења задатака са пријемног испита из опште информисаности, други рок

Задаци са пријемног 2013

Решења задатака са пријемног испита из математике
Решења задатака са пријемног испита из математике, други рок
Решења задатака са пријемног испита из опште информисаности

Задаци са пријемног 2012

Решења задатака са пријемног испита из математике
Решења задатака са пријемног испита из опште информисаности

Задаци са пријемног 2011

Решења задатака са пријемног испита из математике
Решења задатака са пријемног испита из математике, други рок
Решења задатака са пријемног испита из опште информисаности

Задаци са пријемног 2010

Решења задатака са пријемног испита из математике
Решења задатака са пријемног испита из математике, други рок
Решења задатака са пријемног испита из опште информисаности
Решења задатака са пријемног испита из опште информисаности, други рок

Задаци са пријемног 2009

Решења задатака са пријемног испита из математике
Решења задатака са пријемног испита из математике, други рок
Решења задатака са пријемног испита из опште информисаности
Решења задатака са пријемног испита из опште информисаности, други рок

Задаци са пријемног 2008

Решења задатака са пријемног испита из математике
Решења задатака са пријемног испита из математике, други рок
Решења задатака са пријемног испита из опште информисаности
Решења задатака са пријемног испита из опште информисаности, други рок

Задаци са пријемног 2007

Решења задатака са пријемног испита из математике
Решења задатака са пријемног испита из математике, други рок
Решења задатака са пријемног испита из опште информисаности
Решења задатака са пријемног испита из опште информисаности, други рок

Задаци са пријемног 2006

Решења задатака са пријемног испита из математике
Решења задатака са пријемног испита из опште информисаности

Задаци са пријемног 2005

Решења задатака са пријемног испита из математике
Решења задатака са пријемног испита из опште информисаности

Задаци са пријемног 2004

Решења задатака са пријемног испита из математике
Решења задатака са пријемног испита из опште информисаности

Задаци са пријемног 2003

Решења задатака са пријемног испита из математике
Решења задатака са пријемног испита из опште информисаности