Упис 2023 - Основне академске студије

Документа

Потребна документа за конкурс

Кандидати подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а предају фотокопије (не морају бити оверене) следећих докумената:

 • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
 • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
 • дипломе о освојеном једном од прва три местра са републичких такмичења из математике (чији је покровитељ Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Р. Србије и Друштво математичара Р. Србије) у појединачном такмичењу у трећем или четвртом разреду средње школе (ако их поседују),
 • доказ о уплати накнаде трошкова пријаве на конкурс и полагања пријемног испита,
 • решење надлежног органа о нострификацији стране средњошколске исправе, односно потврду о започетом поступку нострификације и оверене преводе сведочанства и дипломе (важи за кандидате који су стекли страну средњошколску исправу, или су завршили програм међународне матуре),
 • потврду о познавању српског језика (важи за стране студенте, није потребно за држављане бивших република СФРЈ и СРЈ).

Предата фотокопирана документа морају бити читљива и не враћају се кандидату.

Приликом предаје пријаве на конкурс кандидату ће бити дата оверена потврда о пријави на конкурс. То је једини доказ да је кандидат конкурисао за упис и без ње не може изаћи на полагање пријемног испита.

Предата фотокопирана документа морају бити читљива и не враћају се кандидату.

Приликом предаје пријаве на конкурс кандидату ће бити дата ОВЕРЕНА ПОТВРДА о пријави на конкурс. То је једини доказ да је кандидат конкурисао за упис и без ње не може изаћи на полагање пријемног испита.

Особе са хендикепом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховом доступном облику, a у складу са објективним могућностима Факултета. Особа са хендикепом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс. Овај документ је основа за израду распореда полагања пријемног испита по салама, и ФОН се обавезује да за ове кандидате обезбеди најприкладнију салу за полагање.


Потребна документа за упис

Кандидати који стекну право на упис подносе следећа оригинална документа:

 • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
 • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
 • дипломе о освојеном једном од прва три местра са републичких такмичења из математике (чији је покровитељ Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Р. Србије и Друштво математичара Р. Србије) у појединачном такмичењу у трећем или четвртом разреду средње школе (ако их поседују),
 • попуњен пријавни лист ШВ 20 из текуће године (добија се на факултету),
 • две идентичне фотографије формата 3.5×4.5 цм,
 • уплата за ИД студентску чип картицу и годишњу чланарину за ISIC и EVCA у износу 2.000,00 динара,
 • доказ о уплати школарине  (прва рата) за кандидате који плаћају школарину,
 • доказ о уплати трошкова уписа (буџетски студенти),
 • уплата од 100,00 дин. за Центар за развој каријере Београдског Универзитета,
 • извод из матичне књиге рођених (за стране држављане)
 • решење надлежног органа о нострификацији стране средњошколске исправе, односно потврду о започетом поступку нострификације и оверене преводе сведочанства и дипломе (важи за кандидате који су стекли страну средњошколску исправу, или су завршили програм међународне матуре),
 • доказ о здравственом осигурању (за стране студенте),
 • потврду о познавању српског језика (важи за стране студенте, није потребно за држављане бивших република СФРЈ и СРЈ),
 • Решење Ректора Универзитета у Београду о праву на упис у статусу лица са инвалидитетом (важи за лица са инвалидитетом)
 • потврду Ромског националног савета о припадности ромској националној мањини (важи за припаднике ромске националне мањине).