Упис 2020 - Основне академске студије

Документа

Потребна документа за конкурс

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а предају попуњену пријаву на конкурс и фотокопије (не морају бити оверене) следећих докумената:

  • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
  • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
  • дипломе са републичких (чији је покровитељ Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Р. Србије и Друштво математичара Р. Србије) и међународних такмичења стечене у III или IV разреду средње школе из математике у појединачном такмичењу (ако их поседују) и
  • доказ о уплати накнаде трошкова пријаве на конкурс и полагања пријемног испита.

Предата фотокопирана документа морају бити читљива и не враћају се кандидату.

Приликом предаје пријаве на конкурс кандидату ће бити дата оверена потврда о пријави на конкурс. То је једини доказ да је кандидат конкурисао за упис и без ње не може изаћи на полагање пријемног испита.

Особе са хендикепом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховом доступном облику, a у складу са објективним могућностима Факултета. Особа са хендикепом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс. Овај документ је основа за израду распореда полагања пријемног испита по салама, и ФОН се обавезује да за ове кандидате обезбеди најприкладнију салу за полагање.


Потребна документа за упис

Потребна документа за упис на основне академске студије можете погледати овде.