Упис 2021 - Основне академске студије

Документа

Потребна документа за конкурс

Кандидати подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а предају фотокопије (не морају бити оверене) следећих докумената:

 • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
 • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
 • дипломе са републичких (чији је покровитељ Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Р. Србије и Друштво математичара Р. Србије) и међународних такмичења стечене у III или IV разреду средње школе из математике у појединачном такмичењу (ако их поседују) и
 • доказ о уплати накнаде трошкова пријаве на конкурс и полагања пријемног испита.

Предата фотокопирана документа морају бити читљива и не враћају се кандидату.

Приликом предаје пријаве на конкурс кандидату ће бити дата ОВЕРЕНА ПОТВРДА о пријави на конкурс. То је једини доказ да је кандидат конкурисао за упис и без ње не може изаћи на полагање пријемног испита.

Особе са хендикепом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховом доступном облику, a у складу са објективним могућностима Факултета. Особа са хендикепом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс. Овај документ је основа за израду распореда полагања пријемног испита по салама, и ФОН се обавезује да за ове кандидате обезбеди најприкладнију салу за полагање.


Потребна документа за упис

Кандидати који стекну право на упис подносе следећа оригинална документа:

 • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
 • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
 • дипломе са републичких (чији је покровитељ Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Р. Србије и Друштво математичара Р. Србије) и међународних такмичења стечене у III или IV разреду средње школе из математике у појединачном такмичењу (ако их поседују),
 • две идентичне фотографије формата 4.5×3.5 цм,
 • индекс (добија се на Факултету),
 • попуњен пријавни лист ШВ 20 из текуће године (добија се на Факултету),
 • доказ о уплати трошкова уписа (за буџетске студенте)
 • доказ о уплати прве рате школарине или целог износа школарине (за самофинансирајуће студенте)
 • уплата за ИД студентску чип картицу и годишњу чланарину за ISIC и EVCA у износу 1.600,00 динара,
 • уплата од 100,00 дин. за Центар за развој каријере Београдског Универзитета.

Кандидати, СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ, који стекну право на упис подносе следећа оригинална документа:

 • сведочанства средње школе (оригинал),
 • сведочанства средње школе (превод оригинал),
 • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (оригинал),
 • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (превод оригинал),
 • решење Министарства просвете Републике Србије о нострификацији,
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал),
 • две идентичне фотографије формата 4.5×3.5 цм,
 • индекс (добија се на Факултету),
 • попуњен пријавни лист ШВ 20 из текуће године (добија се на Факултету),
 • доказ да је кандидат здравствено осигуран за 2021. годину (из ПИО фонда),
 • доказ да кандидат влада српским језиком,
 • доказ о уплати прве рате школарине,
 • уплата за ИД студентску чип картицу и годишњу чланарину за ISIC и EVCA у износу 1.600,00 динара
 • уплата од 100,00 дин. за Центар за развој каријере Београдског Универзитета.