Упис 2023 - Основне академске студије

Пријава на конкурс и пријемни испит

Активност Датум Време

Електронска резервација термина за предају докумената (обавезна)

Линк за електронску пријаву.

18.09.2023. и 19.09.2023.

 

 
Предаја докумената кандидата

18.09.2023. и 19.09.2023.

09:00 – 10:00

(Студентска служба,

шалтер 2)

Листа пријављених кандидата са бројем бодова из средње школе    19.09.2023.   до 16:00
Распоред полагања пријемног испита 20.09.2023 до 21:00
Примедбе на листу пријављених кандидата Централној комисији 20.09.2023. 

10:00 – 11:00

(Студентска служба,

шалтер 2)

Коначна листа пријављених кандидата са бројем бодова из средње школе 20.09.2023 до 21:00

Пријемни испит из математике

21.09.2023.  10:00 – 13:00

Решења теста из математике

 

21.09.2023.  до 21:00

Пријемни испит из опште информисаности

22.09.2023.  10:00 – 10:45
Решења теста из опште информисаности 22.09.2023. . до 18:00
Објављивање резултата пријемног испита из Математике 22.09.2023. . до 21:00
Објављивање резултата пријемног испита из Теста опште информисаности 22.09.2023.  до 21:00
Прелиминарна ранг листа кандидата 22.09.2023 до 24:00
Примедбе на прелиминарну ранг листу – Централној комисији 23.09.2023. 

09.00 – 10.00 (канцеларија Б002)

Одлуке у вези поднетих примедби Централној комисији на прелиминарну ранг листу 23.09.2023.  до 12:00
Примедбе на прелиминарну ранг листу – Декану 25.09.2023.  10.00 – 11.00  (сала Ц401)
Одлуке у вези поднетих примедби Декану на прелиминарну ранг листу 25.09.2023.  до 13:00
Kоначна ранг листа кандидата 25.09.2023.  до 21:00

Упис

Активност Датум Време
Упис кандидата са Коначне ранг листе 26.09.2023. 15:00-15:30