Упис 2021 - Основне академске студије

Студијски програми

Основне академске студије на ФОН-у трају четири академске године (осам семестара) и остварују се кроз три студијска програма:

  1. Информациони системи и технологије
  2. Менаџмент и организација
  3. Информациони системи и технологије-студије на даљину

О програмима:

Информациони системи и технологије

У оквиру студијског програма Информациони системи и технологије изучавају се најновија достигнућа из области информационих технологија. Овај студијски програм омогућава студентима стицање релевантних знања и вештина помоћу којих се успешно позиционирају на тржишту рада. Наш циљ је да школујемо врхунске стручњаке за информационе технологије који могу ефикасно да раде у данашњем динамичном пословном окружењу.

Додатне информације о студијском програму и предметима налазе се на линку: Информациони системи и технолохије

Менаџмент и организација

Садржај студијског програма је заснован на актуелним правцима развоја и пословања домаћег и међународног окружења из области менаџмента, маркетинга, економије, финансија, људских ресурса, операционог менаџмента, управљања квалитетом, управљања пројектима и инвестицијама.

У оквиру студијског програма Менаџмент и организација, након завршетка прве године, бира се једна од три студијске групе

Информациони системи и технологије – студије на даљинe

Студирање на даљину обезбеђује већу флексибилност у односу на традиционалне облике образовања јер студенти нису просторно везани за установу у којој се изводи настава. То значи да су трошкови транспорта, смештаја и исхране студената који студирају на даљину значајно мањи него код традиционалног образовања.

Студенти не морају да прате наставу у тачно одређеним временским терминима, већ прилагођавају себи динамику праћења наставе. Наведена флексибилност студија на даљину подстиче креативност студената и утиче на задовољство у раду, што у збиру увећава и ефикасност оваквог начина едукације.

Додатне информације о студијском програму и предметима налазе се на линку: Информациони системи и технологије – студије на даљинe

Звање 

По завршетку основних студија стиче се звање дипломираног инжењера организационих наука.

Након основних академских студија, на ФОН-у можете наставити образовање кроз