Упис 2023 - Основне академске студије

Студијски програми

Основне академске студије на ФОН-у трају четири академске године (осам семестара) и остварују се кроз два студијска програма:

 1. Информациони системи и технологије
 2. Менаџмент и организација

О програмима:

Информациони системи и технологије

У оквиру студијског програма Информациони системи и технологије изучавају се најновија достигнућа из области информационих технологија. Овај студијски програм омогућава студентима стицање релевантних знања и вештина помоћу којих се успешно позиционирају на тржишту рада. Наш циљ је да школујемо врхунске стручњаке за информационе технологије који могу ефикасно да раде у данашњем динамичном пословном окружењу.

У оквиру студијског програма Информациони системи и технологије, након завршетка прве године, бира се једна од шест студијских група

 • Информациони системи
 • Информационе технологије
 • Софтверско инжењерство
 • Технологије електронског пословања
 • Пословна аналитика
 • Информационо инжењерство
Менаџмент и организација

Садржај студијског програма је заснован на актуелним правцима развоја и пословања домаћег и међународног окружења из области менаџмента, маркетинга, економије, финансија, људских ресурса, операционог менаџмента, (ЛИН) организације пословања, управљања квалитетом, управљања пројектима и инвестицијама.

У оквиру студијског програма Менаџмент и организација, након завршетка друге године, бира се једна од шест студијских група

 • Финансијски менаџмент
 • ЛИН организација пословања
 • Менаџмент квалитета и стандардизација
 • Операциони менаџмент
 • Маркетинг менаџмент и комуникација
 • Пројектни менаџмент

Звање 

По завршетку основних студија стиче се звање дипломираног инжењера информационих система односно дипломираног инжењера организационих наука.

Након основних академских студија, на ФОН-у можете наставити образовање кроз