Упис 2023 - Основне академске студије

Ценовник

Пробни пријемни испит

  • Тест из математике 3.950,00 динара. За кандидате који су ишли на припремну наставу из математике на Факултету 2.950,00 динара.
  • Тест из опште информисаности 1.950,00 динара.
  • Тест из математике и тест из опште информисаности (оба) 5.450,00 динара. За кандидате који су ишли на припремну наставу из математике на Факултету 4.450,00  динара.

Уплата се врши на текући динарски рачун Факултета организационих наука, Јове Илића 154, 11000 Београд
Број рачуна: 840-1344666-69
Позив на број: 742121-500

Пријава на конкурс

КАНДИДАТ СЕ ОПРЕДЕЛИО ДА ПОЛАЖЕ КАНДИДАТ КОНКУРИШЕ ЗА
  ОБА СТУДИЈСКА ПРОГРАМА ИСКЉУЧИВО ЗА ЈЕДАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
Само математику 9.500,00 дин. 7.000,00 дин.
Математику и Oпшту информисаност 11.500,00 дин. 9.000,00 дин.

Уплата се врши на текући динарски рачун Факултета организационих наука, Јове Илића 154, 11000 Београд
Број рачуна: 840-1344666-69
Позив на број: 742121-510

Упис године основних студија

Ценовник за буџетске студенте

Накнада за трошкове уписа, у износу од 4.950,00 динара врши се на текући динарски рачун Факултета организационих наука, Јове Илића 154, 11000 Београд.

Број рачуна: 840-1344666-69 , са позивом на број: 742121-60

Накнада у износу од 1.600,00 динара за трошкове израде ID студентске картице и чланарине за ISIC и EVCA на рачун број: 840-1344666-69 , са позивом на број: 742121-52

Накнада у износу од 100,00 динара за Универзитетски центар за развој каријере и саветовања студената на рачун број: 840-1344666-69 са позивом на број: 742121-50

Ценовник за самофинансирајуће студенте
Студијски програмИзнос
Информациони системи и технологије145.500,00 дин.
Менаџмент и организација 145.500,00 дин.

Износ школарине може бити плаћен у пет рата или у целости.

Прва рата школарине за студијске програме Информациони системи и технологије/Менаџмент и организација износи 45.500,00 динара.

Школарина се уплаћује на текући динарски рачун Факултета организационих наука, Јове Илића 154, 11000 Београд
Број рачуна: 840-1344666-69
Позив на број: 742121-01-09

Накнада у износу од 1.600,00 динара за трошкове израде ID студентске картице и чланарине за ISIC и EVCA на рачун број: 840-1344666-69 , са позивом на број: 742121-52

Накнада у износу од 100,00 динара за Универзитетски центар за развој каријере и саветовања студената на рачун број: 840-1344666-69 са позивом на број: 742121-50

Ценовник за студенте – стране држављане
Студијски програм Износ
Информациони системи и технологије1.500,00 EUR
Менаџмент и организација 1.500,00 EUR

Износ школарине може бити плаћен у целости или у две једнаке рате у динарској против вредности на дан уписа по средњем курсу Народне банке Србије.

Уплата се врши на текући динарски рачун Факултета организационих наука, Јове Илића 154, 11000 Београд
Број рачуна: 840-1344666-69
Позив на број: 742121-01-09

Накнада у износу од 1.600,00 динара за трошкове израде ID студентске картице и чланарине за ISIC и EVCA на рачун број: 840-1344666-69 , са позивом на број: 742121-52

Накнада у износу од 100,00 динара за Универзитетски центар за развој каријере и саветовања студената на рачун број: 840-1344666-69 са позивом на број: 742121-50