Упис 2020 - Основне академске студије

Ценовник

Пробни пријемни испит

  • Тест из математике – 3.950,00 динара. За кандидате који су ишли на припремну наставу из математике на Факултету – 2.950,00 динара.
  • Тест из опште информисаности – 1.950,00 динара.
  • Тест из математике и тест из опште информисаности (оба) – 5.450,00 динара. За кандидате који су ишли на припремну наставу из математике на Факултету – 3.800,00 динара.

Уплата се врши на текући динарски рачун Факултета организационих наука, Јове Илића 154, 11000 Београд
Број рачуна: 840-1344666-69
Позив на број: 742121-500

Пријава на конкурс

КАНДИДАТ СЕ ОПРЕДЕЛИО ДА ПОЛАЖЕ КАНДИДАТ КОНКУРИШЕ ЗА
  СВА ТРИ СТУДИЈСКА ПРОГРАМА ИСКЉУЧИВО ЗА ЈЕДАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
Само математику 9.500,00  7.000,00
Математику и Oпшту информисаност 11.000,00 8.500,00

Уплата се врши на текући динарски рачун Факултета организационих наука, Јове Илића 154, 11000 Београд
Број рачуна: 840-1344666-69
Позив на број: 742121-510

Упис године основних студија

Ценовник за самофинансирајуће студенте
Студијски програмИзнос
Информациони системи и технологије и Менаџмент и организација 138.000,00 дин.
Информациони системи и технологије – студије на даљину 156.000,00 дин.
Ценовник за студенте – стране држављане
Студијски програм Износ
Информациони системи и технологије и Менаџмент и организација 2.000,00 €
Информациони системи и технологије – студије на даљину 2.500,00 €