Упис 2021 - Основне академске студије

Ценовник

Пробни пријемни испит

  • Тест из математике – 3.950,00 динара. За кандидате који су ишли на припремну наставу из математике на Факултету – 2.950,00 динара.
  • Тест из опште информисаности – 1.950,00 динара.
  • Тест из математике и тест из опште информисаности (оба) – 5.450,00 динара. За кандидате који су ишли на припремну наставу из математике на Факултету – 3.800,00 динара.

Уплата се врши на текући динарски рачун Факултета организационих наука, Јове Илића 154, 11000 Београд
Број рачуна: 840-1344666-69
Позив на број: 742121-500

Пријава на конкурс

КАНДИДАТ СЕ ОПРЕДЕЛИО ДА ПОЛАЖЕ КАНДИДАТ КОНКУРИШЕ ЗА
  СВА ТРИ СТУДИЈСКА ПРОГРАМА ИСКЉУЧИВО ЗА ЈЕДАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
Само математику 9.500,00  7.000,00
Математику и Oпшту информисаност 11.000,00 8.500,00

Уплата се врши на текући динарски рачун Факултета организационих наука, Јове Илића 154, 11000 Београд
Број рачуна: 840-1344666-69
Позив на број: 742121-510

Упис године основних студија

Ценовник за буџетске студенте

Накнада за трошкове уписа, у износу од 4.950,00 динара врши се на текући динарски рачун Факултета организационих наука, Јове Илића 154, 11000 Београд.

Број рачуна: 840-1344666-69 , са позивом на број: 742121-60

Накнада у износу од 1.600,00 динара за трошкове израде ID студентске картице и чланарине за ISIC и EVCA на рачун број: 840-1344666-69 , са позивом на број: 742121-52

Накнада у износу од 100,00 динара за Универзитетски центар за развој каријере и саветовања студената на рачун број: 840-1344666-69 са позивом на број: 742121-50

Ценовник за самофинансирајуће студенте
Студијски програмИзнос
Информациони системи и технологије и Менаџмент и организација 138.000,00 дин.
Информациони системи и технологије – студије на даљину 156.000,00 дин.

Износ школарине може бити плаћен у пет рата или у целости.

Прва рата школарине за студијске програме Информациони системи и технологије/Менаџмент и организација износи 46.000,00 динара. Прва рата школарине за студијски програм Информациони системи и технологије – студије на даљину износи 52.000,00 динара.

Школарина се уплаћује на текући динарски рачун Факултета организационих наука, Јове Илића 154, 11000 Београд
Број рачуна: 840-1344666-69
Позив на број: 742121-01-09

Накнада у износу од 1.600,00 динара за трошкове израде ID студентске картице и чланарине за ISIC и EVCA на рачун број: 840-1344666-69 , са позивом на број: 742121-52

Накнада у износу од 100,00 динара за Универзитетски центар за развој каријере и саветовања студената на рачун број: 840-1344666-69 са позивом на број: 742121-50

Ценовник за студенте – стране држављане
Студијски програм Износ
Информациони системи и технологије и Менаџмент и организација 2.000,00 €
Информациони системи и технологије – студије на даљину 2.500,00 €

Износ школарине може бити плаћен на пет рата (износ прве рате је 1.000,00 евра) или у целости у динарској против вредности на дан уписа по средњем курсу Народне банке Србије.

Уплата се врши на текући динарски рачун Факултета организационих наука, Јове Илића 154, 11000 Београд
Број рачуна: 840-1344666-69
Позив на број: 742121-01-09

Накнада у износу од 1.600,00 динара за трошкове израде ID студентске картице и чланарине за ISIC и EVCA на рачун број: 840-1344666-69 , са позивом на број: 742121-52

Накнада у износу од 100,00 динара за Универзитетски центар за развој каријере и саветовања студената на рачун број: 840-1344666-69 са позивом на број: 742121-50