Упис 2023 - Основне академске студије

ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. год.

16.09.2023, 00:09

У трећем конкурсном року за упис у прву годину основних академских студија у школској 2023/2024. год, могу конкурисати искључиво кандидати држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству, или страној средњој школи у Србији, школске 2022/2023. год.

Пријава и предаја докумената за упис у прву годину основних академских студија за кандидате држављане Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству, или страној средњој школи у Србији, школске 2022/2023. године, вршиће се 18. и 19. септембра 2023. године, од 09,00-10,00 часова на Шалтеру бр. 2 Службе за основне студије.

Обавезна је претходна електронска пријава кандидата, који кандидати могу да изврше пре предаје докумената 18. и 19. 2023. године,  на следећем линку  http://prijava.fon.bg.ac.rs/

Кандидати бирају да се пријаве за један од студијских програма, или за оба студијска програма (Менаџмент и организација и/или Информациони системи и технологије).

Пријемни испит се полаже из математике, или и из математике и опште информисаности.

Кандидат се у тренутку пријаве опредељује да ли ће изаћи на један или оба испита.

Полагање пријемног испита из математике биће одржано 21. септембра 2023. године, од 10,00 часова, на Факултету организационих наука.

Полагање пријемног испита из опште информисаности биће одржано 22. септембра 2023. године од 10,00 часова, на Факултету организационих наука.

Кандидати су у обавези да буду на Факултету најкасније 30 минута пре времена почетка испита.

Све информације у вези уписа, кандидати треба да прате на следећем линку:  https://upis.fon.bg.ac.rs/

Напомена: преостали број места за упис у прву годину студирја на студијске програме Факултета организационих наука,  за кандидате држављане Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству, или страној средњој школи у Србији, школске 2022/2023. године, је укупно 2 места.