Upis 2020 - Osnovne akademske studije

Vesti


Obaveštenje za probni prijemni ispit

Fakultet organizacionih nauka će organizovati PROBNI PRIJEMNI ISPIT iz Matematike i Opšte informisanosti u sledećim terminima:

opširnije


Uslovi upisa studenata u prvu godinu

Statutom Fakulteta organizacionih nauka je predviđeno da se na Fakultet može upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

 

opširnije


Troškovi prijave na konkurs

Troškove prijave na konkurs možete pogledati ovde.

 

 


Potrebna dokumenta za konkurs

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a predaju popunjenu prijavu na konkurs i fotokopije (ne moraju biti overene).

 

opširnije


Važni datumi

Kalendar sa važnim datumima možete pogledati ovde.


Kandidati koji su oslobođeni polaganja prijemnog ispita

Kandidatu koji poseduje diplomu sa državnog (koje organizuju Ministarstvo Prosvete Republike Srbije i Društvo matematičara Srbije) i međunarodnog pojedinačnog takmičenja iz matematike, stečenu u III ili IV razredu srednje škole, se priznaje maksimalni broj bodova na prijemnom ispitu (oslobođen je polaganja prijemnog ispita)