Упис 2020 - Основне академске студије

Услови конкурса

Општи услови конкурса

Oпште услове конкурса за упис студената на основне академске и интегрисане академске студије Универзитета у Београду за школску 2020/2021. годину можете пронаћи овде.

Услови уписа студената у прву годину основних академских студија

Статутом Факултета организационих наука је предвиђено да се на Факултет може уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

Факултет организационих наука Универзитета у Београду у складу са Одлуком Владе Републике Србије, у школску 2020/2021. године, у прву годину основних академских студија уписује кандидате на 3 акредитована студијска програма, и то:

  1. Информациони системи и технологије – 390 студената, од тога 210 буџетских студената,
  2. Менаџмент и организација – 330 студената, од тога 170 буџетских студената, и
  3. Информациони системи и технологије – студије на даљину – 100 студената, од тога 5 буџетских студената.

Студенти на студијском програму Менаџмент и организација се приликом уписа у II годину опредељују за једну од следећих студијских група:

  • Менаџмент,
  • Менаџмент квалитета и стандардизацијa или
  • Операциони менаџмент.

Студијски програми Информациони системи и технологије и Информациони системи и технологије – студије на даљину, немају студијске групе.

Пријава на конкурс

Кандидат приликом пријаве на конкурс се опредељује за једну од варијанти за коју конкурише:

  • За сва три студијска програма: за Информационе системе и технологије, Менаџмент и организацију и Информационе системе и технологије – студије на даљину,
  • Искључиво за студијски програм Информациони системи и технологије,
  • Искључиво за студијски програм Менаџмент и организација или
  • Искључиво за студијски програм Информациони системи и технологије – студије на даљину.

Кандидати који се определе да конкуришу за сва три студијска програма, биће рангирани на Коначној ранг листи и за студијски програм Информациони системи и технологије, студијски програм Менаџмент и организација и за студијски програм Информациони системи и технологије – студије на даљину.

Кандидати који се определе да конкуришу за искључиво један студијски програм биће искључиво рангирани на Коначној ранг листи за тај студијски програм.

Кандидат се у зависности од ранга на Коначним ранг листама, приликом уписа опредељује који ће студијски програм уписати.

Препоручује се кандидатима да конкуришу на сва три студијска програма.

Први конкурсни рок траје од 24.06.2020. до 17.07.2020. године.

У првом конкурсном року конкурисаће кандидати који су средњу школу завршили у земљи и држављани су Републике Србије, као и припадници српске националне мањине из суседних земаља. Ако се у првом конкурсном року не упише предвиђени број кандидата, Факултет ће расписати други конкурсни рок.

За упис могу конкурисати и домаћи и страни држављани који су претходно нострификовали диплому о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању или потврду о томе да је започет поступак нострификације. Кандидати страни држављани поред нострификованих докумената подносе и уверења да су здравствено осигурани и да владају српским језиком.

Кандидати који су завршили International Baccaleurate Diploma Programme пре школске 2019/2020 године, морају да имају нострификовану диплому и тада остварују право пријаве већ у првом уписном року, као и сви други кандидати (наши и страни држављани).

Пријављивање кандидата

Пријављивање кандидата у првом конкурсном року обавиће се 24, 25, 26. и 27. јуна 2020. године од 08:00 до 18:00 часова у просторијама Факултета организационих наука, Београд, у улици Јове Илића 154.

Азбучна листа пријављених кандидата и распоред полагања пријемног испита

Азбучна листа пријављених кандидата са постигнутим бодовима по основу општег успеха у средњој школи и са распоредом полагања пријемног испита (локација и време полагања), биће објављена 27.06.2019. године до 21:00 часова на огласним таблама и сајту https://upis.fon.bg.ac.rs/oas.

Примедбе на тачност објављених података се подносе писмено Централној комисији Факултета у соби 107, 29.07.2019. године у времену од 13:00 до 15:00 часова, на посебном формулару који се подиже у скриптарници Факултета уз депозит од 1.000,00 динара. Уколико се примедбе уваже, кандидатима се депозит враћа у пуном износу.

Неопходна документација

Све информације о неопходној документацији за пријаву на конкурс можете погледати на следећој страници.

Ценовник

Цену пријаве на конкурс можете погледати на следећој страници.