Упис 2021 - Основне академске студије

Услови конкурса

Општи услови конкурса

Oпште услове конкурса за упис студената на основне академске и интегрисане академске студије Универзитета у Београду за школску 2021/2022. годину можете пронаћи овде.

Услови уписа студената у прву годину основних академских студија

Статутом Факултета организационих наука је предвиђено да се на Факултет може уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

Факултет организационих наука Универзитета у Београду у складу са Одлуком Владе Републике Србије, у школској 2021/2022. години, у прву годину основних академских студија уписује кандидате на 3 акредитована студијска програма, и то:

  1. Информациони системи и технологије – 390 студената, од тога 210 буџетских студената,
  2. Менаџмент и организација – 330 студената, од тога 170 буџетских студената, и
  3. Информациони системи и технологије – студије на даљину – 100 студената, од тога 5 буџетских студената.

Студенти на студијском програму Менаџмент и организација се приликом уписа у II годину опредељују за једну од следећих студијских група:

  • Менаџмент,
  • Менаџмент квалитета и стандардизацијa или
  • Операциони менаџмент.

Студијски програми Информациони системи и технологије и Информациони системи и технологије – студије на даљину, немају студијске групе.

Пријава на конкурс

Кандидат приликом пријаве на конкурс се опредељује за једну од варијанти за коју конкурише:

  • За сва три студијска програма: за Информационе системе и технологије, Менаџмент и организацију и Информационе системе и технологије – студије на даљину,
  • Искључиво за студијски програм Информациони системи и технологије,
  • Искључиво за студијски програм Менаџмент и организација или
  • Искључиво за студијски програм Информациони системи и технологије – студије на даљину.

Кандидати који се определе да конкуришу за сва три студијска програма, биће рангирани на Коначној ранг листи и за студијски програм Информациони системи и технологије, студијски програм Менаџмент и организација и за студијски програм Информациони системи и технологије – студије на даљину.

Кандидати који се определе да конкуришу за искључиво један студијски програм биће искључиво рангирани на Коначној ранг листи за тај студијски програм.

Кандидат се у зависности од ранга на Коначним ранг листама, приликом уписа опредељује који ће студијски програм уписати.

Препоручује се кандидатима да конкуришу на сва три студијска програма.

Први конкурсни рок

У првом конкурсном року конкурисаће кандидати који су средњу школу завршили у земљи и држављани су Републике Србије, као и припадници српске националне мањине из суседних земаља. Ако се у првом конкурсном року не упише предвиђени број кандидата, Факултет ће расписати други конкурсни рок.

За упис могу конкурисати и домаћи и страни држављани који су претходно нострификовали диплому о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању или потврду о томе да је започет поступак нострификације. Кандидати страни држављани поред нострификованих докумената подносе и уверења да су здравствено осигурани и да владају српским језиком.

Кандидати који су завршили International Baccaleurate Diploma Programme пре школске 2020/2021. године, морају да имају нострификовану диплому и тада остварују право пријаве већ у првом уписном року, као и сви други кандидати (наши и страни држављани).

Упис кандидата вршиће се на основу редоследа на Коначној ранг листи кандидата, а која се формира на темељу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата пријемног испита. Да би кандидат стекао статус студента који студира на терет буџета Републике Србије мора постићи најмање 51 бод, а за статус студента који плаћа школарину најмање 30 бодова.

Кандидат може бити уписан у прву годину студијског програма у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) само једанпут на истом степену студија.

Пријављивање кандидата

Кандидати резервишу термин за предају докумената ONLINE на Интернет адреси  http://upis.fon.bg.ac.rs.

Резервација термина за предају докумената ће се вршити од понедељка, 07.06.2021. године, до суботе, 26.06.2021. године, до 12:00 часова.

Предаја докумената у првом конкурсном року обавиће се 23, 24. и 25. јуна 2021. године, од 08:00 до 18:00 сати, а 26. јуна 2021. године, од 08:00 до 15:00 сати – у просторијама Факултета организационих наука, Београд, у улици Јове Илића 154.

Листа пријављених кандидата и распоред полагања пријемног испита

Листа пријављених кандидата са постигнутим бодовима по основу општег успеха у средњој школи са распоредом полагања пријемног испита (локација и време полагања), биће објављена 27. јуна 2021. године, до 21:00 сат на сајту https://upis.fon.bg.ac.rs/oas.

Примедбе на тачност објављених података се подносе писмено, 27. јуна 2021. године, од 11:00 до 12:00 сати, Централној комисији Факултета у канцеларији 107, на посебном формулару који се подиже у скриптарници Факултета уз депозит од 1.000,00 динара. Уколико се примедбе уваже, кандидатима се депозит враћа у пуном износу.

Неопходна документација

Све информације о неопходној документацији за пријаву на конкурс можете погледати на следећој страници.

Ценовник

Цену пријаве на конкурс можете погледати на следећој страници.