Упис 2021 - Основне академске студије

Важни датуми

Пробни пријемни испит

Активност Датум Време
Тест из математике
Тест из опште информисаности

Пријава на конкурс и пријемни испит

Активност Датум Време
Предаја докумената кандидата

02. и 03.09.

2021.

13:00-15:00

Листа пријављених кандидата са бројем бодова из средње школе 03.09.2021. до 21:00
Распоред полагања пријемног испита 03.09.2021. до 21:00
Примедбе на листу пријављених кандидата 04.09.2021. 10:00 – 11:00
Пријемни испит из математике 06.09.2021. 10:00 – 13:00
Пријемни испит из опште информисаности 07.09.2021. 10:00 – 10:45
Објављивање резултата пријемног испита из Математике 07.09.2021. до 24:00
Објављивање резултата пријемног испита из Теста опште информисаности 07.09.2021. до 24:00
Примедбе на резултате пријемног испита 08.09.2021. 10:00 -11:00
Прелиминарна ранг листа кандидата 08.09.2021. до 14:00
Примедбе на прелиминарну ранг листу – Централној комисији 09.09.2021. 10:00-11:00
Примедбе на прелиминарну ранг листу – Декану 10.09.2021. 10:00-11:00
Распоред уписа кандидата 10.09.2021. до 24:00
Коначна ранг листа кандидата 10.09.2021. до 20.00
Упис кандидата са коначне ранг листе

13.09.2021.

 

Упис

Активност Датум Време
Распоред уписа кандидата 10.09.2021.  до 24:00
Упис кандидата са Коначне ранг листе

13.09.2021.