Упис 2020 - Основне академске студије

Важни датуми

Пробни пријемни испит

Активност Датум Време
Тест из математике 13.06.2020.  
Тест из опште информисаности 20.06.2020.  
Тест из математике 25.06.2020.  

Пријава на конкурс и пријемни испит

Активност Датум Време
Предаја докумената кандидата 24. и 25.06.2020. 8:00 – 18:00
Предаја докумената кандидата 26. и 27.06.2020. 8:00 – 18:00
Азбучна листа пријављених кандидата са бројем бодова из средње школе 27.06.2020. до 21:00
Распоред полагања пријемног испита 27.06.2020. до 21:00
Примедбе на азбучну листу 29.06.2020. 13:00 – 15:00
Пријемни испит из математике 30.06.2020. 10:00
Пријемни испит из опште информисаности 01.07.2020. 10:00
Објављивање резултата пријемног испита из Математике 01.07.2020. 17:00
Објављивање резултата пријемног испита из Теста опште информисаности 01.07.2020. 17:00
Примедбе на резултате пријемног испита 02.07.2020. 13:00 – 15:00
Прелиминарна ранг листа кандидата 02.07.2020. до 24:00
Примедбе на прелиминарну ранг листу – Централној комисији 03.07.2020. 10:00 – 12:00
Примедбе на прелиминарну ранг листу – Декану 04.07.2020. 12:00 -13:00
Коначна ранг листа кандидата 06.07.2020. до 20:00

Упис

Активност Датум Време
Распоред уписа кандидата 02.07.2020.  
Упис кандидата са Коначне ранг листе од 08.07.2020.