Упис 2023 - Основне академске студије

Важни датуми – други уписни рок

Пријава на конкурс и пријемни испит

Активност Датум Време

Електронска резервација термина за предају докумената (обавезна)

Линк за електронску пријаву.

од 22.08.2023.

до 01.09.2023.

(до 12.00 )

 
Предаја докумената у резервисаним терминима

31.08.2023. 

и

01.09.2023.

13:30 – 15:30

(Студентска служба,

шалтер 2)

Прелиминарна листа пријављених кандидата са бројем бодова из средње школе 01.09.2023.  до 21:00
Распоред полагања пријемног испита 02.09.2023.  до 21:00
Примедбе на прелиминарну листу пријављених кандидата 02.09.2023. 

10:00 – 11:00

(Студентска служба,

шалтер 2)

Коначна листа пријављених кандидата са бројем бодова из средње школе 02.09.2023.  до 14:00

Пријемни испит из опште информисаности

04.09.2023. 15:00 – 16:00
Решења теста из опште информисаности 04.09.2023. до 21:00

Пријемни испит из математике

05.09.2023. 10:00 – 13.00
Решења теста из математике 05.09.2023. до 21:00
Објављивање резултата пријемног испита из Математике 05.09.2023. до 21:00
Објављивање резултата пријемног испита из Теста опште информисаности 05.09.2023. до 21:00
Прелиминарна ранг листа кандидата 05.09.2023. до 24:00
Примедбе на прелиминарну ранг листу – Централној комисији 07.09.2023.

од 10:00 до 11:00

(Канцеларија Б002)

Одлуке у вези поднетих примедби Централној комисији на прелиминарну ранг листу 07.09.2023. до 13:00
Примедбе на прелиминарну ранг листу – Декану 08.09.2023. од 10:00 до 11:00 (Ц401)
Одлуке у вези поднетих примедби Декану на прелиминарну ранг листу 08.09.2023. до 13:00
Kоначна ранг листа кандидата 08.09.2023. до 20:00

Упис

Активност Датум Време
Распоред уписа кандидата 08.09.2023. до 21:00
Упис кандидата са Коначне ранг листе 11.09 -12.09.2023  14:00 – 15:30