Упис 2022 - Основне академске студије

Важни датуми

Пробни пријемни испит

Активност Датум Време
Тест из математике 11.06.2022. 1.група у 10.00
2.група у 15:00
Тест из математике 23.06.2022. 10.00
Тест из опште информисаности 18.06.2022. 10.00

Пријава на конкурс и пријемни испит

Предаја докумената кандидата

Активност Датум Време

Електронска резервација термина за предају докумената (обавезна)

од 01.06. до 25.06.2022. (до12.00 сати)  
Предаја докумената кандидата 22.06.2022. (9.00 -18.00)  23.06.2022. (9.00 -18.00)  24.06.2022. (9.00 -18.00)  и 25.06.2022. (9.00 -15.00)
Листа пријављених кандидата са бројем бодова из средње школе 25.06.2022.  до 21.00
Примедбе на листу пријављених кандидата 26.06.2022.  11.00 – 12.00
Коначна листа пријављених кандидата са бројем бодова из средње школе 26.06.2022.  до 21.00
Распоред полагања пријемног испита 26.06.2022.  до 21.00
Пријемни испит из математике 28.06.2022.  10.00 – 13.00
Решења теста из математике 28.06.2022.  после 18.00
Пријемни испит из опште информисаности 29.06.2022.  10.00 – 10.45
Решења теста из опште информисаности 29.06.2022.  после 13.00
Објављивање резултата пријемног испита из Математике 29.06.2022.  до 24.00
Објављивање резултата пријемног испита из Теста опште информисаности 29.06.2022.  до 24.00
Примедбе на резултате пријемног испита 30.06.2022.  од 12.00 -13.00 (канцеларија 107)
Одлуке у вези поднетих примедби на резултате пријемног испита 30.06.2022.  до 15.00
Прелиминарна ранг листа кандидата 30.06.2022.  до 24.00
Примедбе на прелиминарну ранг листу – Централној комисији 02.07.2022.  10.00 – 12.00 (канцеларија 107)
Одлуке у вези поднетих примедби Централној комисији на прелиминарну ранг листу 02.07.2022.  до 13.00
Примедбе на прелиминарну ранг листу – Декану 03.07.2022.  12.00 – 13.00(сала Ц401)
Одлуке у вези поднетих примедби Декану на прелиминарну ранг листу 03.07.2022.  до 15.00
Kоначна ранг листа кандидата 03.07.2022.  до 20.00

Упис

Активност Датум Време
Распоред уписа кандидата  03.07.2022. до 24.00
Упис кандидата са Коначне ранг листе 05.07.2022. 06.07.2022. 07.07.2022. и 08.07.2022. 09.00 -18.00 и 09.00 – 15.00