Upis 2023 - Osnovne akademske studije

Važni datumi – drugi upisni rok

Prijava na konkurs i prijemni ispit

Aktivnost Datum Vreme

Elektronska rezervacija termina za predaju dokumenata (obavezna)

Link za elektronsku prijavu.

od 22.08.2022.

do 02.09.2022.

(do 14:00)

 
Predaja dokumenata u rezervisanim terminima

01.09.2022. 

i

02.09.2022.

12:00 – 14:00

(Studentska služba,

šalter 1)

Preliminarna lista prijavljenih kandidata sa brojem bodova iz srednje škole 02.09.2022.  do 21:00
Raspored polaganja prijemnog ispita 02.09.2022.  do 21:00
Primedbe na preliminarnu listu prijavljenih kandidata 03.09.2022. 

10:00 – 12:00

(Studentska služba,

šalter 1)

Konačna lista prijavljenih kandidata sa brojem bodova iz srednje škole 03.09.2022.  do 14:00
Prijemni ispit iz matematike 05.09.2022. 10:00
Rešenja testa iz matematike 05.09.2022. posle 18:00
Prijemni ispit iz opšte informisanosti 06.09.2022. 10:00
Rešenja testa iz opšte informisanosti 06.09.2022 posle 13:00
Objavljivanje rezultata prijemnog ispita iz Matematike 05.09.2022. do 24:00
Objavljivanje rezultata prijemnog ispita iz Testa opšte informisanosti 06.09.2022. do 24:00
Preliminarna rang lista kandidata 07.09.2022. do 24:00
Primedbe na preliminarnu rang listu – Centralnoj komisiji 08.09.2022.

od 10:00 do 12:00

(Studentska služba, šalter 1)

Odluke u vezi podnetih primedbi Centralnoj komisiji na preliminarnu rang listu 08.09.2022. do 13:00
Primedbe na preliminarnu rang listu – Dekanu 09.09.2022. od 12:00 do 13:00 (C401)
Odluke u vezi podnetih primedbi Dekanu na preliminarnu rang listu 09.09.2022. do 15:00
Konačna rang lista kandidata 09.09.2022. do 20:00

Upis

Aktivnost Datum Vreme
Raspored upisa kandidata 09.09.2022. do 14:00
Upis kandidata sa Konačne rang liste 12.09.2022          12:00