Upis 2022 - Osnovne akademske studije

Dokumenta

Potrebna dokumenta za konkurs

Kandidati podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a predaju fotokopije (ne moraju biti overene) sledećih dokumenata:

 • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • diplome o osvojenom jednom od prva tri mestra sa republičkih takmičenja iz matematike (čiji je pokrovitelj Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, R. Srbije i Društvo matematičara R. Srbije) u pojedinačnom takmičenju u trećem ili četvrtom razredu srednje škole (ako ih poseduju),
 • dokaz o uplati naknade troškova prijave na konkurs i polaganja prijemnog ispita,
 • rešenje nadležnog organa o nostrifikaciji strane srednjoškolske isprave, odnosno potvrdu o započetom postupku nostrifikacije i overene prevode svedočanstva i diplome (važi za kandidate koji su stekli stranu srednjoškolsku ispravu, ili su završili program međunarodne mature),
 • potvrdu o poznavanju srpskog jezika (važi za strane studente, nije potrebno za državljane bivših republika SFRJ i SRJ).

Predata fotokopirana dokumenta moraju biti čitljiva i ne vraćaju se kandidatu.

Prilikom predaje prijave na konkurs kandidatu će biti data overena potvrda o prijavi na konkurs. To je jedini dokaz da je kandidat konkurisao za upis i bez nje ne može izaći na polaganje prijemnog ispita.

Predata fotokopirana dokumenta moraju biti čitljiva i ne vraćaju se kandidatu.

Prilikom predaje prijave na konkurs kandidatu će biti data OVERENA POTVRDA o prijavi na konkurs. To je jedini dokaz da je kandidat konkurisao za upis i bez nje ne može izaći na polaganje prijemnog ispita.

Osobe sa hendikepom mogu polagati prijemni ispit na način prilagođen njihovom dostupnom obliku, a u skladu sa objektivnim mogućnostima Fakulteta. Osoba sa hendikepom je u obavezi da pismeno obrazloži na koji način je potrebno prilagoditi polaganje prijemnog ispita i to obrazloženje dostavi prilikom prijave na konkurs. Ovaj dokument je osnova za izradu rasporeda polaganja prijemnog ispita po salama, i FON se obavezuje da za ove kandidate obezbedi najprikladniju salu za polaganje.


Potrebna dokumenta za upis

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose sledeća originalna dokumenta:

 • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • diplome o osvojenom jednom od prva tri mestra sa republičkih takmičenja iz matematike (čiji je pokrovitelj Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, R. Srbije i Društvo matematičara R. Srbije) u pojedinačnom takmičenju u trećem ili četvrtom razredu srednje škole (ako ih poseduju),
 • popunjen prijavni list ŠV 20 iz tekuće godine (dobija se na fakultetu),
 • dve identične fotografije formata 3.5×4.5 cm,
 • uplata za ID studentsku čip karticu i godišnju članarinu za ISIC i EVCA u iznosu 1.600,00 dinara,
 • dokaz o uplati školarine  (prva rata) za kandidate koji plaćaju školarinu,
 • dokaz o uplati troškova upisa (budžetski studenti),
 • uplata od 100,00 din. za Centar za razvoj karijere Beogradskog Univerziteta,
 • izvod iz matične knjige rođenih (za strane državljane)
 • rešenje nadležnog organa o nostrifikaciji strane srednjoškolske isprave, odnosno potvrdu o započetom postupku nostrifikacije i overene prevode svedočanstva i diplome (važi za kandidate koji su stekli stranu srednjoškolsku ispravu, ili su završili program međunarodne mature),
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju (za strane studente),
 • potvrdu o poznavanju srpskog jezika (važi za strane studente, nije potrebno za državljane bivših republika SFRJ i SRJ),
 • Rešenje Rektora Univerziteta u Beogradu o pravu na upis u statusu lica sa invaliditetom (važi za lica sa invaliditetom)
 • potvrdu Romskog nacionalnog saveta o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini (važi za pripadnike romske nacionalne manjine).