Upis 2022 - Osnovne akademske studije

Cenovnik

Probni prijemni ispit

  • Test iz matematike 3.950,00 dinara. Za kandidate koji su išli na pripremnu nastavu iz matematike na Fakultetu 2.950,00 dinara.
  • Test iz opšte informisanosti 1.950,00 dinara.
  • Test iz matematike i test iz opšte informisanosti (oba) 5.450,00 dinara. Za kandidate koji su išli na pripremnu nastavu iz matematike na Fakultetu 4.450,00  dinara.

Uplata se vrši na tekući dinarski račun Fakulteta organizacionih nauka, Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Broj računa: 840-1344666-69
Poziv na broj: 742121-500

Prijava na konkurs

KANDIDAT SE OPREDELIO DA POLAŽE KANDIDAT KONKURIŠE ZA
  OBA STUDIJSKA PROGRAMA ISKLJUČIVO ZA JEDAN STUDIJSKI PROGRAM
Samo matematiku 9.500,00 din. 7.000,00 din.
Matematiku i Opštu informisanost 11.500,00 din. 9.000,00 din.

Uplata se vrši na tekući dinarski račun Fakulteta organizacionih nauka, Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Broj računa: 840-1344666-69
Poziv na broj: 742121-510

Upis godine osnovnih studija

Cenovnik za budžetske studente

Naknada za troškove upisa, u iznosu od 4.950,00 dinara vrši se na tekući dinarski račun Fakulteta organizacionih nauka, Jove Ilića 154, 11000 Beograd.

Broj računa: 840-1344666-69 , sa pozivom na broj: 742121-60

Naknada u iznosu od 1.600,00 dinara za troškove izrade ID studentske kartice i članarine za ISIC i EVCA na račun broj: 840-1344666-69 , sa pozivom na broj: 742121-52

Naknada u iznosu od 100,00 dinara za Univerzitetski centar za razvoj karijere i savetovanja studenata na račun broj: 840-1344666-69 sa pozivom na broj: 742121-50

Cenovnik za samofinansirajuće studente
Studijski programIznos
Informacioni sistemi i tehnologije145.500,00 din.
Menadžment i organizacija 145.500,00 din.

Iznos školarine može biti plaćen u pet rata ili u celosti.

Prva rata školarine za studijske programe Informacioni sistemi i tehnologije/Menadžment i organizacija iznosi 45.500,00 dinara.

Školarina se uplaćuje na tekući dinarski račun Fakulteta organizacionih nauka, Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Broj računa: 840-1344666-69
Poziv na broj: 742121-01-09

Naknada u iznosu od 1.600,00 dinara za troškove izrade ID studentske kartice i članarine za ISIC i EVCA na račun broj: 840-1344666-69 , sa pozivom na broj: 742121-52

Naknada u iznosu od 100,00 dinara za Univerzitetski centar za razvoj karijere i savetovanja studenata na račun broj: 840-1344666-69 sa pozivom na broj: 742121-50

Cenovnik za studente – strane državljane
Studijski program Iznos
Informacioni sistemi i tehnologije1.500,00 EUR
Menadžment i organizacija 1.500,00 EUR

Iznos školarine može biti plaćen u celosti ili u dve jednake rate u dinarskoj protiv vrednosti na dan upisa po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

Uplata se vrši na tekući dinarski račun Fakulteta organizacionih nauka, Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Broj računa: 840-1344666-69
Poziv na broj: 742121-01-09

Naknada u iznosu od 1.600,00 dinara za troškove izrade ID studentske kartice i članarine za ISIC i EVCA na račun broj: 840-1344666-69 , sa pozivom na broj: 742121-52

Naknada u iznosu od 100,00 dinara za Univerzitetski centar za razvoj karijere i savetovanja studenata na račun broj: 840-1344666-69 sa pozivom na broj: 742121-50