Upis 2021 - Osnovne akademske studije

Cenovnik

Probni prijemni ispit

  • Test iz matematike – 3.950,00 dinara. Za kandidate koji su išli na pripremnu nastavu iz matematike na Fakultetu – 2.950,00 dinara.
  • Test iz opšte informisanosti – 1.950,00 dinara.
  • Test iz matematike i test iz opšte informisanosti (oba) – 5.450,00 dinara. Za kandidate koji su išli na pripremnu nastavu iz matematike na Fakultetu – 3.800,00 dinara.

Uplata se vrši na tekući dinarski račun Fakulteta organizacionih nauka, Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Broj računa: 840-1344666-69
Poziv na broj: 742121-500

Prijava na konkurs

KANDIDAT SE OPREDELIO DA POLAŽE KANDIDAT KONKURIŠE ZA
  SVA TRI STUDIJSKA PROGRAMA ISKLJUČIVO ZA JEDAN STUDIJSKI PROGRAM
Samo matematiku 9.500,00  7.000,00
Matematiku i Opštu informisanost 11.000,00 8.500,00

Uplata se vrši na tekući dinarski račun Fakulteta organizacionih nauka, Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Broj računa: 840-1344666-69
Poziv na broj: 742121-510

Upis godine osnovnih studija

Cenovnik za budžetske studente

Naknada za troškove upisa, u iznosu od 4.950,00 dinara vrši se na tekući dinarski račun Fakulteta organizacionih nauka, Jove Ilića 154, 11000 Beograd.

Broj računa: 840-1344666-69 , sa pozivom na broj: 742121-60

Naknada u iznosu od 1.600,00 dinara za troškove izrade ID studentske kartice i članarine za ISIC i EVCA na račun broj: 840-1344666-69 , sa pozivom na broj: 742121-52

Naknada u iznosu od 100,00 dinara za Univerzitetski centar za razvoj karijere i savetovanja studenata na račun broj: 840-1344666-69 sa pozivom na broj: 742121-50

Cenovnik za samofinansirajuće studente
Studijski programIznos
Informacioni sistemi i tehnologije i Menadžment i organizacija 138.000,00 din.
Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu 156.000,00 din.

Iznos školarine može biti plaćen u pet rata ili u celosti.

Prva rata školarine za studijske programe Informacioni sistemi i tehnologije/Menadžment i organizacija iznosi 46.000,00 dinara. Prva rata školarine za studijski program Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu iznosi 52.000,00 dinara.

Školarina se uplaćuje na tekući dinarski račun Fakulteta organizacionih nauka, Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Broj računa: 840-1344666-69
Poziv na broj: 742121-01-09

Naknada u iznosu od 1.600,00 dinara za troškove izrade ID studentske kartice i članarine za ISIC i EVCA na račun broj: 840-1344666-69 , sa pozivom na broj: 742121-52

Naknada u iznosu od 100,00 dinara za Univerzitetski centar za razvoj karijere i savetovanja studenata na račun broj: 840-1344666-69 sa pozivom na broj: 742121-50

Cenovnik za studente – strane državljane
Studijski program Iznos
Informacioni sistemi i tehnologije i Menadžment i organizacija 2.000,00 €
Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu 2.500,00 €

Iznos školarine može biti plaćen na pet rata (iznos prve rate je 1.000,00 evra) ili u celosti u dinarskoj protiv vrednosti na dan upisa po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

Uplata se vrši na tekući dinarski račun Fakulteta organizacionih nauka, Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Broj računa: 840-1344666-69
Poziv na broj: 742121-01-09

Naknada u iznosu od 1.600,00 dinara za troškove izrade ID studentske kartice i članarine za ISIC i EVCA na račun broj: 840-1344666-69 , sa pozivom na broj: 742121-52

Naknada u iznosu od 100,00 dinara za Univerzitetski centar za razvoj karijere i savetovanja studenata na račun broj: 840-1344666-69 sa pozivom na broj: 742121-50