Upis 2022 - Osnovne akademske studije

Kontakt

Univerzitet u Beogradu,
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA,
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
http://www.fon.bg.ac.rs

10:00 do 12:00
+381 11 3950 896
prfon@fon.bg.ac.rs