Specijalističke akademske studije

Studijski programi

Studijski program specijalističkih akademskih studija sadrži obavezne i izborne predmete, stručnu praksu, pristupni i završni rad u ukupnom obimu od najmanje 60 ESPB bodova.

 

Studijski program Modul Broj studenata koji se upisuje
Menadžment i informacioni sistemi 1. Menadžment 25
2. Menadžment u zdravstvu
3. Odnosi s javnošću i multimedijalne komunikacije
4. Marketing menadžment
5. Menadžment u farmaciji
6. Menadžment kvaliteta i standardizacija
7. Operacioni menadžment
8. Informacioni sistemi
9. Operaciona istraživanja i računarska statistika
10. Elektronsko poslovanje