Specijalističke akademske studije

Važni datumi

Aktivnost Datum Vreme
Elektronska prijava na konkurs 16.11.2021.  
Predaja dokumenata 17.11.2021.  
Objavljivanje liste prijavljenih kandidata (sa bodovima na osnovu uspeha iz prethodnog nivoa obrazovanja) 18.11.2021.
Podnošenje žalbi na objavljenu listu prijavljenih kandidata (sa bodovima na osnovu uspeha iz prethodnog nivoa obrazovanja) 19.11.2021. 09:00 – 10:00
Rešenja po žalbama na objavljenu listu prijavljenih kandidata (sa bodovima na osnovu uspeha iz prethodnog nivoa obrazovanja) 19.11.2021. 11:00
Raspored polaganja prijemnog ispita po salama 19.11.2021.
Prijemni ispit 20.11.2021. 
Preliminarna rang lista 21.11.2021.
Podnošenje žalbi na preliminarnu rang listu 21.11.2021. 09:00 – 10:00
Rešenja po žalbama na preliminarnu rang listu 21.11.2021. 11:00
Konačna rang lista 22.11.2021.
Upis studenata 24.11.2021.