Specijalističke akademske studije

Prijava

Prijavljivanje kandidata na studijski program specijalističkih akademskih studija obaviće se 16. novembra 2021. godine.

Prijavljivanje na konkurs se sastoji od dva koraka.

1.Prvi korak je on-line prijavljivanje na konkurs, koje će biti moguće 16. novembra 2021. godine.

2. Drugi korak je predaja dokumenata 17. novembra 2021. godine, u terminu koji se bira prilikom on-line prijave.