Specijalističke akademske studije

Rang liste i rezultati

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

Preliminarna rang lista sa ukupnim brojem bodova biće objavljena 21. novembra 2021. godine .

Podnošenje žalbi na objavljenu preliminarnu rang listu će biti 21. novembra 2021. godine od 09 do 10 sati,  u kabinetu B003. Rešenja po žalbama biće objavljena istog dana u 11:00. 

Konačna rang lista će biti objavljena 22. novembra 2021. godine.