Specijalističke akademske studije

Cenovnik

Prijava na konkurs

Opis aktivnosti Iznos (domaći državljani) RSD Iznos (strani državljani) EUR
Troškovi učešća na konkursu 9.900,00 100,00

Žiro-račun: 840-1344666-69

Svrha uplate Poziv na broj
Troškovi učešća na konkursu 742121-01-650
Indeks i obrasci 742121-01-55
Školarina za SP Menadžment i informacioni sistemi 742121-94300 *

*Ovaj poziv na broj se koristi isključivo prilikom uplate prve rate školarine. Naredne rate se uplaćuju sa jedinstvenim pozivom na broj za svakog studenta, koji će biti dostupan na studentskom servisu.


Upis na specijalističke akademske studije

Kandidati, državljani Republike Srbije, koji budu upisani plaćaju školarinu u iznosu od 204.000,oo RSD.

Školarina se može platiti u pet rata, i to: 

Iznos školarine 204.000,00 Rok plaćanja
1. rata 48.000,00 Prilikom upisa
2. rata 39.000,00 do 10.01.2022. godine
3. rata 39.000,00 do 10.03.2022. godine
4. rata 39.000,00 do 10.05.2022. godine
5. rata 39.000,00 do 10.07.2022. godine

Kandidati, strani državljani, plaćaju školarinu u iznosu od 3.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti.

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.