Упис 2019 - Мастер академске студије

Ценовник

Пријава на конкурс

Опис активности Износ (домаћи држављани) РСД Износ (страни држављани) ЕУР
Трошкови учешћа на конкурсу за све кандидате који конкуришу за:

Студијски програм:

Напредне информационе технологије у дигиталној трансформацији

6.900,00 100,00

Трошкови учешћа на конкурсу у зависности од броја студијских програма на који кандидат конкурише, су:

Опис активности Износ (домаћи држављани) РСД Износ (страни држављани) ЕУР
Трошкови учешћа на конкурсу за кандидате који претходни степен студија нису завршили на Факултету организационих наука:
 • Број студијских програма за које кандидат конкурише: 1
 • Број студијских програма за које кандидат конкурише: 2
 • Број студијских програма за које кандидат конкурише: 3 и више
 • 9.900,00
 • 16.500,00
 • 19.800,00
 • 100,00
 • 150,00
 • 200,00
Трошкови учешћа на конкурсу за кандидате који су претходни степен студија завршили на Факултету организационих наука:
 • Број студијских програма за које кандидат конкурише: 1 или 2
 • Број студијских програма за које кандидат конкурише: 3
 • Број студијских програма за које кандидат конкурише: 4 и више
 • 9.900,00
 • 16.500,00
 • 19.800,00
 • 100,00
 • 150,00
 • 200,00

Накнада за трошкове пријаве и полагања пријемног испита уплаћује се на жиро-рачун Факултета организационих наука 840-1344666-69, позив на број: 742121-01-650.


Упис на мастер академске студије

Школарина за кандидате, држављане Републике Србије, који буду уписани у режиму „плаћа школарину“ у зависности од студијског програма износи:

Студијски програм Износ школарине
 • Информациони системи и технологије
 • Софтверско инжењерство и рачунарске науке
 • Електронско пословање и управљање системима
 • Пословна аналитика
 • Менаџмент и организација
 • Финансијски менаџмент, контрола и менаџерско рачуноводство
171.000,оо РСД
Менаџмент 210.000,оо РСД
Менаџмент у јавном сектору 198.000,оо РСД
Управљање пословањем 252.000,оо РСД
Напредне информационе технологије у дигиталној трансформацији 246.000,оо РСД 
Међународно пословање и менаџмент 4.000 ГБП[1]

Школарина за студијске програме Информациони системи и технологије и Менаџмент и организација, за које се настава изводи на енглеском језику износи 252.000,оо РСД.

Школарина се може платити у целости или у пет рата, и то: 

Износ школарине 252.000,оо 198.000,оо 210.000,оо 171.000,оо Рок плаћања
1. рата 72.000,оо 50.000,оо 58.000,оо 39.000,оо приликом уписа
2. рата 45.000,оо 37.000,оо 38.000,оо 33.000,оо до 10.01.2020. године
3. рата 45.000,оо 37.000,оо 38.000,оо 33.000,оо до 10.03.2020. године
4. рата 45.000,оо 37.000,оо 38.000,оо 33.000,оо до 10.05.2020. године
5. рата 45.000,оо 37.000,оо 38.000,оо 33.000,оо до 10.07.2020. године

Школарина за  СП Напредне информационе технологије у дигиталној трансформацији се може платити у целости или у шест рата, и то:

Износ школарине 246.000,оо Датум доспећа
1. рата 41.000,оо приликом уписа
2. рата 41.000,оо до 10.01.2020. године
3. рата 41.000,оо до 10.04.2020. године
4. рата 41.000,оо до 10.07.2020. године
5. рата 41.000,оо до 10.10.2020. године
6. рата 41.000,оо до 10.01.2021. године

Кандидатима који су основне академске студије завршили на Факултету организационих наука, Универзитета у Београду, и на коначној ранг листи имају више од 80 бодова, приликом уписа на мастер академске студије у статусу „плаћа школарину“, биће одобрено умањење школарине у складу са одлуком Савета Факултета.

Кандидати, страни држављани, плаћају школарину у износу од 3.000 евра, осим за студијске програме Управљањање пословањем за који школарина износи 3.500 евра, за студијски програм Напредне информационе технологије у дигиталној трансформацији у износу од 3.700 евра и за студијски програм Међународно пословање и менаџмент 4.500 британских фунти, за три семестра.

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.

Инструкције за уплате

Жиро-рачун: 840-1344666-69

Сврха уплате Позив на број
Трошкови учешћа на конкурсу 742121-01-650
Индекс и обрасци 742121-01-55
Школарина за СП Електронско пословање и управљање системима 742121-92903*
Школарина за СП Менаџмент и организација 742121-92905*
Школаринa за СП Менаџмент у јавном сектору 742121-92907*
Школарина за СП Информациони системи и технологије 742121-92901*
Школарина за СП Софтверско инжењерство и рачунарске науке 742121-92902*
Школарина за СП Пословна аналитика 742121-92904*
Школарина за СП Менаџмент 742121-92906*
Школарина за СП Међународно пословање и менаџмент 742121-98013*
Школарина за СП Финансијски менаџмет, контрола и менаџерско рачуноводство 742121-92909*

* Овај позив на број се користи искључиво приликом уплате прве рате школарине. Наредне рате се уплаћују са јединственим позивом на број за сваког студента, који ће бити доступан на студентском сервису.


[1]У динарској противвредности на дан уплате