Упис 2019 - Мастер академске студије

Важни датуми

Трећи конкурсни рок

Активност Датум Време
Објављивање конкурса 24.10.2019.  
Електронска пријава на конкурс 28.10.2019.  
Предаја докумената 29.10.2019.  
Објављивање листе пријављених кандидата (са бодовима на основу успеха из претходног нивоа образовања) 31.10.2019.  
Распоред полагања пријемног испита по салама 31.10.2019  
Жалбе на објављивање листе пријављених кандидата (са бодовима на основу успеха из
претходног нивоа образовања):

 • подношење жалби
 • решења по жалбама
31.10.2019. 14:00 – 15:00
Пријемни испит  
Прелиминарне ранг листе 02.11.2019. до 20:00
Жалбе на прелиминарне ранг листе:

 • подношење жалби
 • решења по жалбама
04.11.2019.

9:00 – 10:00 12:00
Коначне ранг листе 04.11.2019. до 18:00
Распоред уписа 04.11.2019. до 18:00
Упис студената на студијске програме 05.11.2019. од 18:00  

Други конкурсни рок

Активност Датум Време
Објављивање конкурса 15.10.2019.  
Електронска пријава на конкурс од 15. до 16.10.2019.  
Предаја докумената 17.10.2019.  
Објављивање листе пријављених кандидата (са бодовима на основу успеха из претходног нивоа образовања) 18.10.2019.  
Распоред полагања пријемног испита по салама 18.10.2019  
Жалбе на објављивање листе пријављених кандидата (са бодовима на основу успеха из
претходног нивоа образовања):

 • подношење жалби
 • решења по жалбама
19.10.2019. 9:00 – 10:00
Пријемни испит 19.10.2019.  
Прелиминарне ранг листе 19.10.2019. до 20:00
Жалбе на прелиминарне ранг листе:

 • подношење жалби
 • решења по жалбама
21.10.2019. 9:00 – 10:00 12:00
Коначне ранг листе 21.10.2019. до 18:00
Распоред уписа 21.10.2019. до 18:00
Упис студената на студијске програме 22.10.2019.  


Први конкурсни рок

Активност Датум Време
Објављивање конкурса 31.05.2019.  
Електронска пријава на конкурс 10.09.2019. – 27.09.2019.  
Предаја докумената 24.09.2019. – 02.10.2019.  
Објављивање листе пријављених кандидата (са бодовима на основу успеха из претходног нивоа образовања) 03.10.2019.  
Жалбе на објављивање листе пријављених кандидата (са бодовима на основу успеха из
претходног нивоа образовања):

 • подношење жалби
 • решења по жалбама
04.10.2019. 10:00 – 11:00
Распоред полагања пријемног испита по салама 04.10.2019. 11:00
Пријемни испит 05.10.2019. и 06.10.2019.  
Прелиминарне ранг листе 06.10.2019. (до 24h)
Жалбе на прелиминарне ранг листе:

 • подношење жалби
 • решења по жалбама
08.10.2019. 10:00 – 12:00
Коначне ранг листе 10.10.2019. до 12:00
Распоред уписа 10.10.2019. до 12:00
Упис студената на студијске програме 11.10.2019. – 13.10.2019.  
Почетак наставе 14.10.2019.