Упис 2019 - Мастер академске студије

Ранг листе и резултaти

Мерила за утврђивање редоследа кандидата

Рокови и начин подношења жалби

Прелиминарне ранг листе са укупним бројем бодова биће објављене 6. октобра 2019. године до 24 сата. 

Подношење жалби на објављене прелиминарне ранг листе ће бити 8. октобра 2019. године од 10 до 12 сати,  у кабинету 107. Решења по жалбама биће објављена истог дана у 12:00.  

Коначнe ранг листе ће бити објављене 10. октобра 2019. године, до 12 сати.

  1. Коначна ранг листа за студијски програм Електронско пословање и управљање системима
  2. Коначна ранг листа за студијски програм Информациони системи и технологије
  3. Коначна ранг листа за студијски програм Међународно пословање и менаџмент
  4. Коначна ранг листа за студијски програм Менаџмент
  5. Коначна ранг листа за студијски програм Менаџмент и организација
  6. Коначна ранг листа за студијски програм Менаџмент у јавном сектору 
  7. Коначна ранг листа за студијски програм Пословна аналитика 
  8. Коначна ранг листа за студијски програм Софтверско инжењерство и рачунарске науке
  9. Kоначна ранг листа за студијски програм Управљање пословањем
  10.  Коначна ранг листа за студијски програм Финансијски менаџмент, контрола и менаџерско рачуноводство