Упис 2019 - Мастер академске студије

Студијски програми

Студијски програми мастер академских студија садрже обавезне предмете, изборне предмете, стручну праксу и приступни рад уколико су акредитацијом предвиђени, и завршни рад  у укупном обиму од најмање 60 ЕСПБ бодова.

Број студената који се уписује на СП подразумева укупан број студента који се уписује на студијски програм, односно збир буџетских и самофинансијарућих места. 

Максималан број студената који се уписује на модул је 35 за студијске програме акредитоване у области техничко-технолошких наука, осим за Информационе системе и технологије где је максималан број студената по модулу 70. За студијске програме акредитоване у области друштвено-хуманистичких наука максималан број студената по модулу је 50.


Електронско пословање и управљање системима
60 ЕСПБ, ТТН
35 студената
Информациони системи и технологије
60 ЕСПБ, ТТН
140 студената
Међународно пословање и менаџмент
90 ЕСПБ, ДХН
30 студената
Менаџмент
60 ЕСПБ, ДХН
220 студената
Менаџмент и организација
60 ЕСПБ, ТТН
175 студената
Менаџмент у јавном сектору
60 ЕСПБ, ДХН
50 студената
Менаџмент у систему здравствене заштите
60 ЕСПБ, ИМТ
36 студената
Пословна аналитика
60 ЕСПБ, ТТН
35 студената
Софтверско инжењерство и рачунарске науке
60 ЕСПБ, ТТН
35 студената
Управљање пословањем
90 ЕСПБ, ДХН
25 студената
Финансијски менаџмент, контрола и менаџерско рачуноводство
60 ЕСПБ, ДХН
35 студената