Studije na FON-u

Program Fakulteta organizacionih nauka koncipiran je prema programima renomiranih svetskih poslovnih škola i obuhvata izučavanje najsavremenijih naučnih disciplina. FON je izrazito multidisciplinaran fakultet i nudi širok spektar znanja.

Program fakulteta

Osnovne akademske studije na FON-u traju četiri akademske godine (osam semestara) i ostvaruju se kroz tri studijska programa:

  1. Informacioni sistemi i tehnologije
  2. Menadžment i organizacija
  3. Informacioni sistemi i tehnologije-studije na daljinu

O programima

Informacioni sistemi i tehnologije

U okviru studijskog programa Informacioni sistemi i tehnologije izučavaju se najnovija dostignuća iz oblasti informacionih tehnologija. Ovaj studijski program omogućava studentima sticanje relevantnih znanja i veština pomoću kojih se uspešno pozicioniraju na tržištu rada. Naš cilj je da školujemo vrhunske stručnjake za informacione tehnologije koji mogu efikasno da rade u današnjem dinamičnom poslovnom okruženju.

Menadžment i organizacija

Sadržaj studijskog programa je zasnovan na aktuelnim pravcima razvoja i poslovanja domaćeg i međunarodnog okruženja iz oblasti menadžmenta, marketinga, ekonomije, finansija, ljudskih resursa, operacionog menadžmenta, upravljanja kvalitetom, upravljanja projektima i investicijama.

U okviru studijskog programa Menadžment i organizacija, nakon završetka prve godine, bira se jedna od tri studijske grupe

  • Menadžment
  • Operacioni menadžment
  • Menadžment kvaliteta i standardizacije
Informacioni sistemi i tehnologije-studije na daljine

Studiranje na daljinu obezbeđuje veću fleksibilnost u odnosu na tradicionalne oblike obrazovanja jer studenti nisu prostorno vezani za ustanovu u kojoj se izvodi nastava. To znači da su troškovi transporta, smeštaja i ishrane studenata koji studiraju na daljinu značajno manji nego kod tradicionalnog obrazovanja.

Studenti ne moraju da prate nastavu u tačno određenim vremenskim terminima, već prilagođavaju sebi dinamiku praćenja nastave. Navedena fleksibilnost studija na daljinu podstiče kreativnost studenata i utiče na zadovoljstvo u radu, što u zbiru uvećava i efikasnost ovakvog načina edukacije.

Zvanje

Po završetku osnovnih studija stiče se zvanje diplomiranog inženjera organizacionih nauka.

Nakon osnovnih akademskih studija, na FON-u možete nastaviti obrazovanje kroz

  • Master akademske studije
  • Specijalističke akademske studije
  • Doktorske studije

Nastava na engleskom jeziku

 U skladu sa osnovnom težnjom Fakulteta organizacionih nauka da kontinuirano poboljšava, osavremenjuje i inovira nastavne procese, kao odgovor na novonastale potrebe studenata tokom procesa primene Bolonjske deklaracije, počevši od školske 2008/2009. godine, studentima osnovnih studija je omogućeno da nasatvu iz određenih predmeta slušaju na engleskom jeziku.

Praćenjem originalne savremene literature stiču se konkretna znanja i veštine, usavršava profesionalna komunikacija, obogaćuju znanja i iskustvima dobre svetske prakse, učestvuje u procesima mobilnosti i usavršavanja u inostranstvu, što stvara osnov za brzo zapošljavanje i lako napredovanje. FON je februara 2015.godine dobio akreditaciju za izvođenje nastave na svim nivoima studija na engleskom jeziku.


Studenti o nama

Dragutin Todorović

Informacioni sistemi i tehnoligije

Smer Informacioni sistemi i tehnologije na FON-u pruža jedinstvenu priliku da stečeno stručno znanje primeniš u praksi, a jedna od prednosti našeg Fakulteta je što učimo najaktuelnije tehnologije. Pored stručnih predmeta, imao sam priliku da steknem razne menadžerske veštine koje nas izdvajaju od ostalih na tržištu rada. Dodatno, FON pruža mogućnost vannastavnih aktivnosti u studentskim organizacijama.

Teodora Gligorić

Operacioni menadžment

Pored znanja iz oblasti Operacionog menadžmenta, FON mi je pružio mnogo više. Profesori i studentske organizacije nas pokreću da izađemo iz komforne zone i ohrabruju nas da se uhvatimo u koštac sa izazovima kako bismo usavršavali sebe i širili svoje vidike. Svesna sam da kompanije u Srbiji uviđaju sve veću potrebu za optimizacijom rada i usavršavanjem proizvodnje.

Nikola Ćirković

Menadžment

Smatram da je studijska grupa „Menadžment“ sjajna za one koji žele da rade, istražuju, rešavaju poslovne studije slučaja, usavršavaju se kroz brojne aktivnosti i projekte, a sve to uz podršku nastavnih kadrova i starijih studenata sa iskustvom. Tokom studija, stekao sam znanja iz oblasti marketinga, finansijskog menadžmenta, kao i menadžmenta ljudskim resursima.

Kristina Cvetković

Menadžment kvaliteta i standardizacija

Fakultet organizacionih nauka me je podstakao da radim na sebi i pružio mi priliku da usavršavam svoja znanja. Za ove tri godine studiranja sam mnogo naučila i napredovala. Smer koji pohađam, Menadžment kvaliteta i standardizacija, svakodnevno podiže moju svest o značaju kvaliteta i standarda u našoj zemlji, ali i nudi priliku za praksu u vodećim kompanijama.