Студије на ФОН-у

Програм Факултета организационих наука конципиран је према програмима реномираних светских пословних школа и обухвата изучавање најсавременијих научних дисциплина. ФОН је изразито мултидисциплинаран факултет и нуди широк спектар знања.

Програм факултета

Основне академске студије на ФОН-у трају четири академске године (осам семестара) и остварују се кроз три студијска програма:

  1. Информациони системи и технологије
  2. Менаџмент и организација
  3. Информациони системи и технологије-студије на даљину

О програмима

Информациони системи и технологије

У оквиру студијског програма Информациони системи и технологије изучавају се најновија достигнућа из области информационих технологија. Овај студијски програм омогућава студентима стицање релевантних знања и вештина помоћу којих се успешно позиционирају на тржишту рада. Наш циљ је да школујемо врхунске стручњаке за информационе технологије који могу ефикасно да раде у данашњем динамичном пословном окружењу.

Менаџмент и организација

Садржај студијског програма је заснован на актуелним правцима развоја и пословања домаћег и међународног окружења из области менаџмента, маркетинга, економије, финансија, људских ресурса, операционог менаџмента, управљања квалитетом, управљања пројектима и инвестицијама.

У оквиру студијског програма Менаџмент и организација, након завршетка прве године, бира се једна од три студијске групе

  • Менаџмент
  • Операциони менаџмент
  • Менаџмент квалитета и стандардизације
Информациони системи и технологије-студије на даљинe

Студирање на даљину обезбеђује већу флексибилност у односу на традиционалне облике образовања јер студенти нису просторно везани за установу у којој се изводи настава. То значи да су трошкови транспорта, смештаја и исхране студената који студирају на даљину значајно мањи него код традиционалног образовања.

Студенти не морају да прате наставу у тачно одређеним временским терминима, већ прилагођавају себи динамику праћења наставе. Наведена флексибилност студија на даљину подстиче креативност студената и утиче на задовољство у раду, што у збиру увећава и ефикасност оваквог начина едукације.

Звање

По завршетку основних студија стиче се звање дипломираног инжењера организационих наука.

Након основних академских студија, на ФОН-у можете наставити образовање кроз

  • Мастер академске студије
  • Специјалистичке академске студије
  • Докторске студије

Настава на енглеском језику

 У складу са основном тежњом Факултета организационих наука да континуирано побољшава, осавремењује и иновира наставне процесе, као одговор на новонастале потребе студената током процеса примене Болоњске декларације, почевши од школске 2008/2009. године, студентима основних студија је омогућено да насатву из одређених предмета слушају на енглеском језику.

Праћењем оригиналне савремене литературе стичу се конкретна знања и вештине, усавршава професионална комуникација, обогаћују знања и искуствима добре светске праксе, учествује у процесима мобилности и усавршавања у иностранству, што ствара основ за брзо запошљавање и лако напредовање. ФОН је фебруара 2015.године добио акредитацију за извођење наставе на свим нивоима студија на енглеском језику.


Студенти о нама

Драгутин Тодоровић

Информациони системи и технолигије

Смер Информациони системи и технологије на ФОН-у пружа јединствену прилику да стечено стручно знање примениш у пракси, а једна од предности нашег Факултета је што учимо најактуелније технологије. Поред стручних предмета, имао сам прилику да стекнем разне менаџерске вештине које нас издвајају од осталих на тржишту рада. Додатно, ФОН пружа могућност ваннаставних активности у студентским организацијама.

Теодора Глигорић

Операциони менаџмент

Поред знања из области Операционог менаџмента, ФОН ми је пружио много више. Професори и студентске организације нас покрећу да изађемо из комфорне зоне и охрабрују нас да се ухватимо у коштац са изазовима како бисмо усавршавали себе и ширили своје видике. Свесна сам да компаније у Србији увиђају све већу потребу за оптимизацијом рада и усавршавањем производње.

Никола Ћирковић

Менаџмент

Сматрам да је студијска група „Менаџмент“ сјајна за оне који желе да раде, истражују, решавају пословне студије случаја, усавршавају се кроз бројне активности и пројекте, а све то уз подршку наставних кадрова и старијих студената са искуством. Током студија, стекао сам знања из области маркетинга, финансијског менаџмента, као и менаџмента људским ресурсима.

Кристина Цветковић

Менаџмент квалитета и стандардизација

Факултет организационих наука ме је подстакао да радим на себи и пружио ми прилику да усавршавам своја знања. За ове три године студирања сам много научила и напредовала. Смер који похађам, Менаџмент квалитета и стандардизација, свакодневно подиже моју свест о значају квалитета и стандарда у нашој земљи, али и нуди прилику за праксу у водећим компанијама.