Studentski život

FON raspolaže najsavremenijom opremom za realizaciju nastavnih i naučno-istraživačkih aktivnosti u oblastima koje izučava. Studenti imaju mogućnost da razvijaju svoje veštine kroz rad u  studentskim organizacijama, programima razmene i stručne prakse u kompanijama

Opremljenost Fakulteta

FON raspolaže najsavremenijom opremom za realizaciju nastavnih i naučno-istraživačkih aktivnosti u oblastima koje izučava.

  • U svim amfiteatrima i učionicama se nalaze video projektori
  • Studentima su dostupni računari u hodnicima Fakulteta
  • FON ima svoju biblioteku u kojoj možete naći preko 15000 knjiga domaćih i inostranih autora i više od 70 naslova domaćih i inostranih časopisa
  • Praktičan deo nastave se odvija u računarskim učionicama i multimedijalnim laboratorijama
  • Zgrada fakulteta je pokrivena bežičnim internetom koji je besplatno dostupan svima

Istraživačko-razvojni centar

Istraživačko-razvojni centar Fakulteta organizacionih nauka (IRC FON) predstavlja mesto susreta i vannastavnog angažovanja studenata i mentora u jedinstvenom, podsticajnom ambijentu zajedničkog rada, deljenja znanja, razvoja preduzetničkih inicijativa i jačanja startap zajednice na fakultetu.

Osnovni cilj IRC-a je doprinos razvoju specifičnih znanja i veština studenata kroz zajedničke istraživačko-razvojne projekte, događaje i aktivnosti Fakulteta sa partnerskim organizacijama, radi poboljšavanja uslova za zapošljavanje studenata, kao i stvaranje uslova za samozapošljavanje.

Studentske organizacije

Na Fakultetu deluje veliki broj lokalnih i međunarodnih studentskih organizacija koje brojnim aktivnostima unapređuju studentski i fakultetski život:
AIESEC, BuFONerija, Debatni klub, ESTIEM, EKOFON, Savez studenata FON-a, SportFON, FONIS, FON-ov centar za razvoj karijere, Case Study Club, Studentska asocijacija FON-a, Studentski parlament, InterFON, Unija studenata FON-a, Quality Media Station.

Razmena studenata

FON je jedan od fakulteta koji ima veoma razvijenu međunarodnu saradnju koja se odvija kroz zajedničke studijske programe, razmenu studenata i nastavnika, studijske boravke, programe inovacija znanja, učešća na kongresima i simpozijumima. Studenti FON-a odlaze na razmenu preko nekoliko evropskih programa razmene u trajanju od jednog semestra ili akademske godine. FON ima sporazume sa brojnim fakultetima iz inostranstva: Velike Britanije, Slovenije, Slovačke, Francuske, Makedonije, Češke, Austrije, Nemačke, Poljske, Grčke, Izraela i Rumunije.