Zašto upisati FON?

Fakultet organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu je jedan od najsavremenije organizovanih fakulteta u regionu. FON je danas vodeća i referentna nastavno-naučna institucija u oblasti informacionih sistema i tehnologija, menadžmenta i organizacije

Savremeni pristup

Za ostvarivanje uspešne karijere Fakultet organizacionih nauka vam nudi:

  • Kvalitetne studijske programe obrazovanja na osnovnim akademskim studijama u skladu sa vašim interesovanjima kroz akreditovane studijske programe,
  • Mogućnost da stečena znanja još tokom studija primenite u najuspešnijim domaćim i stranim kompanijama kroz organizovanu i obaveznu studentsku praksu,
  • Odlazak na razmenu u trajanju od jednog ili dva semestra na neki od inostranih univerziteta,
  • Uključivanje u rad studentskih organizacija i učestvovanje u brojnim vannastavnim aktivnostima u kojima se razvijaju kreativnost, snalažljivost, takmičarski i preduzetnički duh, skolonost ka timskom radu i druge osobine neophodne uspešnim poslovnim ljudima.

Međunarodna akreditacija

Fakultet organizacionih nauka uspešno je dobio međunarodnu akreditaciju osnovnih akademskih studija za sva tri studijskih programa. Akreditaciju je izvršila nemačka agencija za studijske programe iz oblasti tehničkih nauka, informatike, prirodnih nauka i matematike – ASIIN.

Ova akreditacija je potvrda međunarodnog kvaliteta studijskih programa čime je povećana prepoznatljivost i vidljivost FON-a u inostranstvu i otvorena veća mogućnost mobilnosti studenata i diplomaca.

Akreditacija se odnosi na studijske programe osnovnih akademskih studija.

Misija

Fakultet organizacionih nauka je visokoškolska ustanova Univerziteta u Beogradu koja se, kroz razvoj i širenje znanja i veština u oblastima menadžmenta i informacionih sistema i tehnologija, bavi obrazovanjem i naučno-istraživačkim i konsultantskim radom u cilju osposobljavanja budućih stručnjaka za razvoj potencijala privrede i društva u celini.

Vizija

Fakultet organizacionih nauka će, i u narednim dekadama, biti vodeća visokoškolska institucija, u regionu u oblasti menadžmenta i informacionih sistema i tehnologija, bazirajući svoj uspeh na visokom kvalitetu nastave, naučno-istraživačkog rada i konsaltinga.

Ključne vrednosti

INOVATIVNOST – koju iskazujemo kroz stalna unapređenja studijskih programa, metoda nastave, informaciono-komunikacione opreme koju koristimo. Podstičemo naše studente da takođe imaju inovativan pristup u rešavanju izazova u nastavnim i van-nastavnim aktivnostima.

OTVORENOST – koju pokazujemo kroz saradnju i povezivanje sa kompanijama, drugim visokoškolskim ustanovama i institucijama iz domaćeg i i međunardnog okruženja; prihvatanje inicijativa studenata i zaposlenih; “otvorena vrata“ za sve one koji su zainteresovani da nas upoznaju.

POSVEĆENOST – nastavnika i saradnika studentima, uprave zaposlenima i zaposlenih poslu; vera da je partnerski odnos zainteresovanih strana preduslov našeg opstanka; jak osećaj pripadnosti zaposlenih i studenata Fakultetu; izražen osećaj ponosa-“mnogo smo jaki“.

ŠIRINA AKADEMSKOG DUHA – samouvereno prihvatanje izazova (“mi to možemo“); uzbudljivo akademsko iskustvo kroz veliku ponudu van-nastavnih aktivnosti; stalno usavršavanje ostalih osobina koje su u skladu sa akademskim tradicijama, a potrebne budućim liderima.

LIDERSTVO – težnja da budemo na vodećoj poziciji u svim oblastima rada; inicijatori pozitivnih promena u okruženju.

ODGOVORNOST – vera u koncepte društveno odgovornog poslovanja i njihova promocija u svakodnevnom radu.