Упис 2020 - Докторске академске студије

Ценовник

Трошкови учешћа на конкурсу, у зависности од броја студијских програма на који кандидат конкурише, су:

Број студијских програма123
Трошкови учешћа на конкурсу (рсд) 13.000,00 20.000,00 25.000,00
Трошкови учешћа на конкурс за стране држављане (еур)250,00300,00350,00

Накнада за трошкове пријаве и полагања пријемног испита уплаћује се на жиро-рачун Факултета организационих наука 840-1344666-69, позив на број: 742121-01-650.

Школарина за кандидате, држављане Републике Србије у зависности од студијског програма износи 288.000,00 РСД.         

Школарина се може платити у целости или у пет рата, и то:

Износ школарине 288.000,оо Рок плаћања
1. рата 88.000,оо приликом уписа
2. рата 50.000,оо до 10.01.2021. године
3. рата 50.000,оо до 10.03.2021. године
4. рата 50.000,оо до 10.05.2021. године
5. рата 50.000,оо до 10.07.2021. године

Кандидати, страни држављани, плаћају школарину у износу од 5.000 евра, у динарској противвредности на дан уплате.

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.