Upis 2020 - Doktorske akademske studije

Cenovnik

Troškovi učešća na konkursu, u zavisnosti od broja studijskih programa na koji kandidat konkuriše, su:

Broj studijskih programa123
Troškovi učešća na konkursu (rsd) 13.000,00 20.000,00 25.000,00
Troškovi učešća na konkurs za strane državljane (eur)250,00300,00350,00

Naknada za troškove prijave i polaganja prijemnog ispita uplaćuje se na žiro-račun Fakulteta organizacionih nauka 840-1344666-69, poziv na broj: 742121-01-650.

Školarina za kandidate, državljane Republike Srbije u zavisnosti od studijskog programa iznosi 288.000,00 RSD.         

Školarina se može platiti u celosti ili u pet rata, i to:

Iznos školarine 288.000,oo Rok plaćanja
1. rata 88.000,oo prilikom upisa
2. rata 50.000,oo do 10.01.2021. godine
3. rata 50.000,oo do 10.03.2021. godine
4. rata 50.000,oo do 10.05.2021. godine
5. rata 50.000,oo do 10.07.2021. godine

Kandidati, strani državljani, plaćaju školarinu u iznosu od 5.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate.

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.