Докторске академске студије

Универзитет у Београду,
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА,
Јове Илића 154, 11000 Београд
http://www.fon.bg.ac.rs

Радно време:

Сваког радног дана од 08:00 до 16:00

Кабинет: Б003

doktorske.studije@fon.bg.ac.rs

Тел: +381 11 3950 885