Упис 2020 - Докторске академске студије

Ранг листе и резултати

Мерила за утврђивање редоследа кандидата

Прелиминарне ранг листе са укупним бројем бодова биће објављене 25. октобра 2020. године.

Подношење жалби на објављене прелиминарне ранг листе ће бити 26. октобра 2020. године од 09 до 10 сати,  у кабинету Б003. Решења по жалбама биће објављена истог дана у 11:00.

Коначнe ранг листе ће бити објављене 27. октобра 2020. године.