Упис 2019 - Докторске академске студије

Ранг листе и резултати

Мерила за утврђивање редоследа кандидата

Рокови и начин подношења жалби

Прелиминарне ранг листе са укупним бројем бодова биће објављене 6. октобра 2019. године до 24 сата.

Подношење жалби на објављене прелиминарне ранг листе ће бити 8. октобра 2019. године од 10 до 12 сати,  у кабинету 107. Решења по жалбама биће објављена истог дана у 12:00.

Коначнe ранг листе ће бити објављене 10. октобра 2019. године, до 12 сати.