Doktorske akademske studije

Prijava

Prijava na konkurs i predaja dokumenata će se vršiti u periodu od 16. novembra 08:00-16:00 i 17. novembra 2021. godine 08:00-12:00 u kabinetu B003

Prilikom prijavljivanja kandidata na studijski program neophodno je dostaviti obrazac za prijavu na konkurs za doktorske studije.