Doktorske akademske studije

Univerzitet u Beogradu,
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA,
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
http://www.fon.bg.ac.rs

Radno vreme:

Svakog radnog dana od 08:00 do 16:00

Kabinet: B003

doktorske.studije@fon.bg.ac.rs

Tel: +381 11 3950 885