Зашто уписати ФОН?

Факултет организационих наука, Универзитета у Београду je један од најсавременије организованих факултета у региону. ФОН је данас водећа и референтна наставно-научна институција у области информационих система и технологија, менаџмента и организације

Савремени приступ

За остваривање успешне каријере Факултет организационих наука вам нуди:

  • Квалитетне студијске програме образовања на основним академским студијама у складу са вашим интересовањима кроз акредитоване студијске програме,
  • Могућност да стечена знања још током студија примените у најуспешнијим домаћим и страним компанијама кроз организовану и обавезну студентску праксу,
  • Одлазак на размену у трајању од једног или два семестра на неки од иностраних универзитета,
  • Укључивање у рад студентских организација и учествовање у бројним ваннаставним активностима у којима се развијају креативност, сналажљивост, такмичарски и предузетнички дух, сколоност ка тимском раду и друге особине неопходне успешним пословним људима.

Међународна акредитација

Факултет организационих наука успешно је добио међународну акредитацију основних академских студија за сва три студијских програма. Акредитацију је извршила немачка агенција за студијске програме из области техничких наука, информатике, природних наука и математике – ASIIN.

Ова акредитација је потврда међународног квалитета студијских програма чиме је повећана препознатљивост и видљивост ФОН-а у иностранству и отворена већа могућност мобилности студената и дипломаца.

Акредитација се односи на студијске програме основних академских студија.

Мисија

Факултет организационих наука је високошколска установа Универзитета у Београду која се, кроз развој и ширење знања и вештина у областима менаџмента и информационих система и технологија, бави образовањем и научно-истраживачким и консултантским радом у циљу оспособљавања будућих стручњака за развој потенцијала привреде и друштва у целини.

Визија

Факултет организационих наука ће, и у наредним декадама, бити водећа високошколска институција, у региону у области менаџмента и информационих система и технологија, базирајући свој успех на високом квалитету наставе, научно-истраживачког рада и консалтинга.

Кључне вредности

ИНОВАТИВНОСТ – коју исказујемо кроз стална унапређења студијских програма, метода наставе, информационо-комуникационе опреме коју користимо. Подстичемо наше студенте да такође имају иновативан приступ у решавању изазова у наставним и ван-наставним активностима.

ОТВОРЕНОСТ – коју показујемо кроз сарадњу и повезивање са компанијама, другим високошколским установама и институцијама из домаћег и и међунардног окружења; прихватање иницијатива студената и запослених; “отворена врата“ за све оне који су заинтересовани да нас упознају.

ПОСВЕЋЕНОСТ – наставника и сарадника студентима, управе запосленима и запослених послу; вера да је партнерски однос заинтересованих страна предуслов нашег опстанка; јак осећај припадности запослених и студената Факултету; изражен осећај поноса-“много смо јаки“.

ШИРИНА АКАДЕМСКОГ ДУХА – самоуверено прихватање изазова (“ми то можемо“); узбудљиво академско искуство кроз велику понуду ван-наставних активности; стално усавршавање осталих особина које су у складу са академским традицијама, а потребне будућим лидерима.

ЛИДЕРСТВО – тежња да будемо на водећој позицији у свим областима рада; иницијатори позитивних промена у окружењу.

ОДГОВОРНОСТ – вера у концепте друштвено одговорног пословања и њихова промоција у свакодневном раду.