Студије на ФОН-у

Програм Факултета организационих наука конципиран је према програмима реномираних светских пословних школа и обухвата изучавање најсавременијих научних дисциплина. ФОН је изразито мултидисциплинаран факултет и нуди широк спектар знања.

Програм факултета

Основне академске студије на ФОН-у трају четири академске године (осам семестара) и остварују се кроз два студијска програма:

 1. Информациони системи и технологије
 2. Менаџмент и организација

О програмима

Информациони системи и технологије

У оквиру студијског програма Информациони системи и технологије изучавају се најновија достигнућа из области информационих технологија. Овај студијски програм омогућава студентима стицање релевантних знања и вештина помоћу којих се успешно позиционирају на тржишту рада. Наш циљ је да школујемо врхунске стручњаке за информационе технологије који могу ефикасно да раде у данашњем динамичном пословном окружењу.

У оквиру студијског програма Информациони системи и технологије, након завршетка прве године бира се једна од понуђених шест студијских модула:

 • Информациони системи
 • Информационе технологије
 • Софтверско инжењерство
 • Технологије електронског пословања
 • Пословна аналитика
 • Информационо инжењерство
Менаџмент и организација

Садржај студијског програма је заснован на актуелним правцима развоја и пословања домаћег и међународног окружења из области менаџмента, маркетинга, економије, финансија, људских ресурса, операционог менаџмента, управљања квалитетом, управљања пројектима и инвестицијама.

У оквиру студијског програма Менаџмент и организација, након завршетка прве године, бира се једна од три студијске групе

 • Финансијски менаџмент
 • ЛИН организација пословања
 • Менаџмент квалитета и стандардизација
 • Маркетинг менаџмент и комуникација
 • Операциони менаџмент
 • Пројектни менаџмент

Звање

По завршетку основних студија на студијском програму Информациони системи и технологије стиче се звање дипломираног инжењера информационих система.

По завршетку основних студија на студијском програму Менаџмент и организација стиче се звање дипломираног инжењера организационих наука.

Након основних академских студија, на ФОН-у можете наставити образовање кроз

 • Мастер академске студије
 • Специјалистичке академске студије
 • Докторске студије

Настава на енглеском језику

 У складу са основном тежњом Факултета организационих наука да континуирано побољшава, осавремењује и иновира наставне процесе, као одговор на новонастале потребе студената током процеса примене Болоњске декларације, почевши од школске 2008/2009. године, студентима основних студија је омогућено да насатву из одређених предмета слушају на енглеском језику.

Праћењем оригиналне савремене литературе стичу се конкретна знања и вештине, усавршава професионална комуникација, обогаћују знања и искуствима добре светске праксе, учествује у процесима мобилности и усавршавања у иностранству, што ствара основ за брзо запошљавање и лако напредовање. ФОН је фебруара 2015.године добио акредитацију за извођење наставе на свим нивоима студија на енглеском језику.


Студенти о нама

Реља Шнајдар

МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА И СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ

Смер Менаџмент квалитета и стандардизације на Факултету организационих наука нуди динамично окружење за учење усмерено на практичну примену и лични развој. Кроз сарадњу са посвећеним професорима и учешћем у пројектним активностима  унапредиo сам разумевање принципа квалитета и стандардизације. Студијски програм наглашава важност индустријских стандарда и пружа драгоцене увиде у њихову примену. Током студирања имао сам прилику да стекнем теоријско знање и да развијем своје менаџерске вештин.

ЈЕЛЕНА СЛИЈЕПЧЕВИЋ

Информациони системи и технологије

Факултет организационих наука пружа јединствену комбинацију теоријског знања и практичних вештина из области информационих технологија. Током четири године студирања, имала сам прилику да стекнем свеобухватно разумевање ИТ сектора, почевши од основа програмирања, база података и мрежних система, до напредних тема као што су вештачка интелигенција и машинско учење. Професори су сјајни стручњаци у својим областима и увек су били спремни да пруже подршку и менторство. Завршавање студија на Факултету организационих наука пружило ми је чврсте темеље за каријеру у ИТ сектору. Након дипломирања, била сам спремна да се суочим са изазовима које доноси ова индустрија и да своје вештине применим на конкретне проблеме.

Сара Ковачевић

Менаџмент

Смер Менаџмент на Факултету организационих наука пружа широк дијапазон знања, што студентима омогућава да се брзо прилагоде у динамично пословно окружење које их чека након студија. Професори, изванредни стручњаци, пружају релевантна знања из теорије и праксе менаџмента. Факултет има одличну сарадњу са водећим компанијама, што омогућава приступ стварним пословним ситуацијама и пракси кроз различите облике сарадње, попут стручне праксе и студентских пројеката. Факултет ме је подстакао и дао одличне темеље за лично и каријерно усавршавање. Кроз практичне вежбе и задатке научила сам  како ефикасно радити у групама, преговарати и управљати конфликтима.

Филип Арсенијевић

операциони менаџмент

На студијском програму Операциони менаџмент студенти имају прилику да се упознају са производним и услужним процесима, као и свим фазама садржаним у самом процесу. Операциони менаџмент представља примену инжењерства у менаџменту уз употребу савремених метода, рачунарских система и информационих технологија. Студирањем на Фону стекао сам разноврсна знања из области менаџмента, маркетинга, организације, економије, информационих технологија. Упознат сам са бројним методама организовања, управљања, вођења, планирања, пројектовања и комуникације, које су ми дале основ и мотив за даљи лични и каријерни развој. Уверен сам да ће студенти који се одлуче за овај студијски програм, након завршетка, веома лако пронаћи своје место на тржишту рада, али и да ће стећи потребна знања да се опробају у приватном бизнису.