Студије на ФОН-у

Програм Факултета организационих наука конципиран је према програмима реномираних светских пословних школа и обухвата изучавање најсавременијих научних дисциплина. ФОН је изразито мултидисциплинаран факултет и нуди широк спектар знања.

Програм факултета

Основне академске студије на ФОН-у трају четири академске године (осам семестара) и остварују се кроз два студијска програма:

 1. Информациони системи и технологије
 2. Менаџмент и организација

О програмима

Информациони системи и технологије

У оквиру студијског програма Информациони системи и технологије изучавају се најновија достигнућа из области информационих технологија. Овај студијски програм омогућава студентима стицање релевантних знања и вештина помоћу којих се успешно позиционирају на тржишту рада. Наш циљ је да школујемо врхунске стручњаке за информационе технологије који могу ефикасно да раде у данашњем динамичном пословном окружењу.

У оквиру студијског програма Информациони системи и технологије, након завршетка прве године бира се једна од понуђених шест студијских модула:

 • Информациони системи
 • Информационе технологије
 • Софтверско инжењерство
 • Технологије електронског пословања
 • Пословна аналитика
 • Информационо инжењерство
Менаџмент и организација

Садржај студијског програма је заснован на актуелним правцима развоја и пословања домаћег и међународног окружења из области менаџмента, маркетинга, економије, финансија, људских ресурса, операционог менаџмента, управљања квалитетом, управљања пројектима и инвестицијама.

У оквиру студијског програма Менаџмент и организација, након завршетка прве године, бира се једна од три студијске групе

 • Финансијски менаџмент
 • ЛИН организација пословања
 • Менаџмент квалитета и стандардизација
 • Маркетинг менаџмент и комуникација
 • Операциони менаџмент
 • Пројектни менаџмент

Звање

По завршетку основних студија на студијском програму Информациони системи и технологије стиче се звање дипломираног инжењера информационих система.

По завршетку основних студија на студијском програму Менаџмент и организација стиче се звање дипломираног инжењера организационих наука.

Након основних академских студија, на ФОН-у можете наставити образовање кроз

 • Мастер академске студије
 • Специјалистичке академске студије
 • Докторске студије

Настава на енглеском језику

 У складу са основном тежњом Факултета организационих наука да континуирано побољшава, осавремењује и иновира наставне процесе, као одговор на новонастале потребе студената током процеса примене Болоњске декларације, почевши од школске 2008/2009. године, студентима основних студија је омогућено да насатву из одређених предмета слушају на енглеском језику.

Праћењем оригиналне савремене литературе стичу се конкретна знања и вештине, усавршава професионална комуникација, обогаћују знања и искуствима добре светске праксе, учествује у процесима мобилности и усавршавања у иностранству, што ствара основ за брзо запошљавање и лако напредовање. ФОН је фебруара 2015.године добио акредитацију за извођење наставе на свим нивоима студија на енглеском језику.


Студенти о нама

Драгутин Тодоровић

Информациони системи и технолигије

Смер Информациони системи и технологије на ФОН-у пружа јединствену прилику да стечено стручно знање примениш у пракси, а једна од предности нашег Факултета је што учимо најактуелније технологије. Поред стручних предмета, имао сам прилику да стекнем разне менаџерске вештине које нас издвајају од осталих на тржишту рада. Додатно, ФОН пружа могућност ваннаставних активности у студентским организацијама.

Теодора Глигорић

Операциони менаџмент

Поред знања из области Операционог менаџмента, ФОН ми је пружио много више. Професори и студентске организације нас покрећу да изађемо из комфорне зоне и охрабрују нас да се ухватимо у коштац са изазовима како бисмо усавршавали себе и ширили своје видике. Свесна сам да компаније у Србији увиђају све већу потребу за оптимизацијом рада и усавршавањем производње.

Никола Ћирковић

Менаџмент

Сматрам да је студијска група „Менаџмент“ сјајна за оне који желе да раде, истражују, решавају пословне студије случаја, усавршавају се кроз бројне активности и пројекте, а све то уз подршку наставних кадрова и старијих студената са искуством. Током студија, стекао сам знања из области маркетинга, финансијског менаџмента, као и менаџмента људским ресурсима.

Кристина Цветковић

Менаџмент квалитета и стандардизација

Факултет организационих наука ме је подстакао да радим на себи и пружио ми прилику да усавршавам своја знања. За ове три године студирања сам много научила и напредовала. Смер који похађам, Менаџмент квалитета и стандардизација, свакодневно подиже моју свест о значају квалитета и стандарда у нашој земљи, али и нуди прилику за праксу у водећим компанијама.