Студентски живот

ФОН располаже најсавременијом опремом за реализацију наставних и научно-истраживачких активности у областима које изучава. Студенти имају могућност да развијају своје вештине кроз рад у  студентским организацијама, програмима размене и стручне праксе у компанијама

Опремљеност Факултета

ФОН располаже најсавременијом опремом за реализацију наставних и научно-истраживачких активности у областима које изучава.

  • У свим амфитеатрима и учионицама се налазе видео пројектори
  • Студентима су доступни рачунари у ходницима Факултета
  • ФОН има своју библиотеку у којој можете наћи преко 15000 књига домаћих и иностраних аутора и више од 70 наслова домаћих и иностраних часописа
  • Практичан део наставе се одвија у рачунарским учионицама и мултимедијалним лабораторијама
  • Зграда факултета је покривена бежичним интернетом који је бесплатно доступан свима

Истраживачко-развојни центар

Истраживачко-развојни центар Факултета организационих наука (ИРЦ ФОН) представља место сусрета и ваннаставног ангажовања студената и ментора у јединственом, подстицајном амбијенту заједничког рада, дељења знања, развоја предузетничких иницијатива и јачања стартап заједнице на факултету.

Основни циљ ИРЦ-а је допринос развоју специфичних знања и вештина студената кроз заједничке истраживачко-развојне пројекте, догађаје и активности Факултета са партнерским организацијама, ради побољшавања услова за запошљавање студената, као и стварање услова за самозапошљавање.

Студентске организације

На Факултету делује велики број локалних и међународних студентских организација које бројним активностима унапређују студентски и факултетски живот:
AIESEC, БуФОНерија, Дебатни клуб, ESTIEM, ЕКОФОН, Савез студената ФОН-а, СпортФОН, ФОНИС, ФОН-ов центар за развој каријере, Case Study Club, Студентска асоцијација ФОН-а, Студентски парламент, ИнтерФОН, Унија студената ФОН-а, Quality Media Station.

Размена студената

ФОН је један од факултета који има веома развијену међународну сарадњу која се одвија кроз заједничке студијске програме, размену студената и наставника, студијске боравке, програме иновација знања, учешћа на конгресима и симпозијумима. Студенти ФОН-а одлазе на размену преко неколико европских програма размене у трајању од једног семестра или академске године. ФОН има споразуме са бројним факултетима из иностранства: Велике Британије, Словеније, Словачке, Француске, Македоније, Чешке, Аустрије, Немачке, Пољске, Грчке, Израела и Румуније.