Специјалистичке академске студије

Важни датуми

Активност Датум Време
Објављивање конкурса 26.08.2020.  
Електронска пријава на конкурс 10.09.2020. – 16.10.2020.  
Предаја докумената 24.09.2020. – 20.10.2020.  
Објављивање листе пријављених кандидата (са бодовима на основу успеха из претходног нивоа образовања) 22.10.2020. 08:00
Подношење жалби на објављену листу пријављених кандидата (са бодовима на основу успеха из претходног нивоа образовања) 23.10.2020. 09:00 – 10:00
Решења по жалбама на објављену листу пријављених кандидата (са бодовима на основу успеха из претходног нивоа образовања) 23.10.2020. 11:00
Распоред полагања пријемног испита по салама 23.10.2020.
Пријемни испит 24.10.2020.  10:00
Прелиминарна ранг листа 25.10.2020. (до 12h)
Подношење жалби на прелиминарну ранг листу 26.10.2020. 09:00 – 10:00
Решења по жалбама на прелиминарну ранг листу 26.10.2020. 11:00
Коначна ранг листа 27.10.2020.
Распоред уписа
Упис студената 29.10.2020.  
Почетак наставе 2.11.2020.