Специјалистичке академске студије

Важни датуми

Активност Датум Време
Електронска пријава на конкурс 16.11.2021.  
Предаја докумената 17.11.2021.  
Објављивање листе пријављених кандидата (са бодовима на основу успеха из претходног нивоа образовања) 18.11.2021.
Подношење жалби на објављену листу пријављених кандидата (са бодовима на основу успеха из претходног нивоа образовања) 19.11.2021. 09:00 – 10:00
Решења по жалбама на објављену листу пријављених кандидата (са бодовима на основу успеха из претходног нивоа образовања) 19.11.2021. 11:00
Распоред полагања пријемног испита по салама 19.11.2021.
Пријемни испит 20.11.2021. 
Прелиминарна ранг листа 21.11.2021.
Подношење жалби на прелиминарну ранг листу 21.11.2021. 09:00 – 10:00
Решења по жалбама на прелиминарну ранг листу 21.11.2021. 11:00
Коначна ранг листа 22.11.2021.
Упис студената 24.11.2021.