Специјалистичке академске студије

Студијски програми

Студијски програм специјалистичких академских студија садржи обавезне и изборне предмете, стручну праксу, приступни и завршни рад у укупном обиму од најмање 60 ЕСПБ бодова.

 

Студијски програм Модул Број студената који се уписује
Менаџмент и информациони системи 1. Менаџмент 25
2. Менаџмент у здравству
3. Односи с јавношћу и мултимедијалне комуникације
4. Маркетинг менаџмент
5. Менаџмент у фармацији
6. Менаџмент квалитета и стандардизација
7. Операциони менаџмент
8. Информациони системи
9. Операциона истраживања и рачунарска статистика
10. Електронско пословање