Специјалистичке академске студије

Ранг листе и резултати

Мерила за утврђивање редоследа кандидата

Прелиминарна ранг листа са укупним бројем бодова биће објављена 25. октобра 2020. године .

Подношење жалби на објављену прелиминарну ранг листу ће бити 26. октобра 2020. године од 09 до 10 сати,  у кабинету Б003. Решења по жалбама биће објављена истог дана у 11:00. 

Коначна ранг листа ће бити објављена 27. октобра 2020. године.