Специјалистичке академске студије

Ранг листе и резултати

Мерила за утврђивање редоследа кандидата

Рокови и начин подношења жалби

Прелиминарна ранг листа са укупним бројем бодова биће објављена 6. октобра 2019. године, до 24 сата.

Подношење жалби на објављену прелиминарну ранг листу ће бити 8. октобра 2019. године од 10 до 12 сати,  у кабинету 107. Решења по жалбама биће објављена истог дана у 12:00. 

Коначна ранг листа ће бити објављена 10. октобра 2019. године, до 12 сати.