Специјалистичке академске студије

Пријава

Пријављивање кандидата на студијски програм специјалистичких академских студија обавиће се у периоду од 10. септембра до 20. октобра 2020. године.

Пријављивање на конкурс се састоји од два корака.

1.Први корак је on-line пријављивање на конкурс, које ће бити могуће од 10. до 16. октобра 2020. године.

2. Други корак је предаја докумената од 24. септембра до 20. октобра 2020. године, у термину који се бира приликом on-line пријаве.