Специјалистичке академске студије

Пријава

Пријављивање кандидата на студијски програм специјалистичких академских студија обавиће се 16. новембра 2021. године.

Пријављивање на конкурс се састоји од два корака.

1.Први корак је on-line пријављивање на конкурс, које ће бити могуће 16. новембра 2021. године.

2. Други корак је предаја докумената 17. новембра 2021. године, у термину који се бира приликом on-line пријаве.