Специјалистичке академске студије

Ценовник

Пријава на конкурс

Опис активности Износ (домаћи држављани) РСД Износ (страни држављани) ЕУР
Трошкови учешћа на конкурсу 9.900,00 100,00

Жиро-рачун: 840-1344666-69

Сврха уплате Позив на број
Трошкови учешћа на конкурсу 742121-01-650
Индекс и обрасци 742121-01-55
Школарина за СП Менаџмент и информациони системи 742121-94300 *

*Овај позив на број се користи искључиво приликом уплате прве рате школарине. Наредне рате се уплаћују са јединственим позивом на број за сваког студента, који ће бити доступан на студентском сервису.


Упис на специјалистичке академске студије

Кандидати, држављани Републике Србије, који буду уписани плаћају школарину у износу од 204.000,оо РСД.

Школарина се може платити у пет рата, и то: 

Износ школарине 204.000,00 Рок плаћања
1. рата 48.000,00 Приликом уписа
2. рата 39.000,00 до 10.01.2022. године
3. рата 39.000,00 до 10.03.2022. године
4. рата 39.000,00 до 10.05.2022. године
5. рата 39.000,00 до 10.07.2022. године

Кандидати, страни држављани, плаћају школарину у износу од 3.000 евра, у динарској противвредности.

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.