Upis 2022 - Osnovne akademske studije

Važne informacije za kandidate za polaganje testa iz matematike
(28.06.2022.god., lokacija Beogradski sajam)

27.06.2022, 08:06

Skrećemo pažnju kandidatima na bitne informacije za polaganje prijemnog ispita iz matematike na Beogradskom sajmu koji je zakazan za 28.06.2022.god.(utorak).

 • Test iz matematike polaže se  u halama 1 i 4 Beogradskog sajma, Bulevar vojvode Mišića br. 14., Beograd.
 • Mapu sajma sa označenim mestima za ulazak možete pogledati ovde.
 • Kandidati su u obavezi da se pojave najkasnije do 8:15 časova ispred ulaza hale Beogradskog sajma u kojoj polažu prijemni ispit.
 • Da bi pristupili prijemnom ispitu kandidati moraju kod sebe imati:
  • LIČNU KARTU ili PASOŠ,
  • overenu POTVRDU o prijavi na konkurs za upis.
 • Lične stvari koje kandidat nosi sa sobom moraju biti odložene u za to predviđenu kesu (dobija se na prijemnom), zbog toga nepotrebne stvari na dan prijemnog ispita ne nositi sa sobom.
 • Ukoliko kandidat kod sebe ima mobilni telefon on mora biti ISKLJUČEN pre ulaska u halu i odložen u kesu.
 • Skreće se pažnja kandidatima da se pridržavaju uputstva koja su dobili prilikom predaje dokumenata , koja su objavljena i koja možete preuzeti ovde.