Upis 2021 - Osnovne akademske studije

Primedbe na preliminarnu rang listu kandidata

08.09.2021, 10:09

Primedbe na Preliminarnu rang listu kandidata se podnose pismeno, 09.09.2021. godine, od 10.00 do 11.00 sati, Centralnoj upisnoj komisiji, u kancelariji B001, na posebnom formularu koji se preuzima u kancelariji B001, uz depozit od 1.000,00 dinara.
Ukoliko se primedbe uvaže, kandidatima se depozit vraća u punom iznosu.