Упис 2021 - Основне академске студије

Примедбе на прелиминарну ранг листу кандидата

08.09.2021, 10:09

Примедбе на Прелиминарну ранг листу кандидата се подносе писмено, 09.09.2021. године, од 10.00 до 11.00 сати, Централној уписној комисији, у канцеларији Б001, на посебном формулару који се преузима у канцеларији Б001, уз депозит од 1.000,00 динара.
Уколико се примедбе уваже, кандидатима се депозит враћа у пуном износу.