Упис 2023 - Основне академске студије

Области за пријемни испит из математике

15.02.2023, 10:02

 1. БРОЈЕВИ – реални и комплексни
 2. ПРОЦЕНТНИ РАЧУН
 3. ИЗРАЗИ – бројни, алгебарски, логаритамски, тригонометријски
 4. КВАДРАТНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ
 5. ПОЛИНОМИ
 6. ИРАЦИОНАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ
 7. ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ
 8. ЛОГАРИТАМСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ
 9. ТРИГОНОМЕТРИЈСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ
 10. КОМБИНАТОРИКА
 11. БИНОМНА ФОРМУЛА
 12. ПРОГРЕСИЈЕ
 13. ПЛАНИМЕТРИЈА
 14. СТЕРЕОМЕТРИЈА
 15. ПРИМЕНЕ ТРИГОНОМЕТРИЈЕ У ГЕОМЕТРИЈИ
 16. АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА
 17. ФУНКЦИЈЕ
 18. ПРИМЕНЕ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ РАЧУНА