Упис 2021 - Основне академске студије

Кандидати који су ослобођени полагања пријемног испита

23.03.2021, 20:03

Кандидату који поседујe диплому са државног (које организују Министарство Просвете Републике Србије и Друштво математичара Србије) и међународног појединачног такмичења из математике, стечену у III или IV разреду средње школе, признаје се максимални број бодова на пријемном испиту (ослобођен је полагања пријемног испита).