Упис 2020 - Мастер академске студије

Пријава за други Конкурсни рок за упис на мастер акадмске студије биће могућа 22. и 23. октобра 2020. године. 

22.10.2020, 10:10

Пријављивање на конкурс се састоји од два корака. Први корак је on-line пријављивање на конкурс путем сајта www.prijava.master.fon.bg.ac.rs, које ће бити могуће 22. и 23. октобра 2020. године. 

Предаја докумената биће у петак 23. октобра 2020. године од 12 до 15 часова. 

 Пријемни испити биће организован у недељу, 25. октобра 2020. гоодине, са почетком у 11 часова.